Kronologi

Oversikt med henvisninger til de trykte Stortingsforhandlingene og til dokumenter i Stortingsarkivet.

 • 1814

  Utformingen av Grunnloven på riksforsamlingen på Eidsvoll.

 • 1815–1838

  Praktiseringen av grunnlovsforbudet mot jøders adgang.

 • 1839–1841

  Henrik Wergelands forslag om å fjerne Jødeparagrafen fra Grunnloven.

 • 1842

  Første gangs behandling av grunnlovsforslaget i Stortinget.

 • 1845

  Annen gangs behandling av grunnlovsforslaget i Stortinget.

 • 1848

  Tredje gangs behandling av grunnlovsforslaget i Stortinget.

 • 1851

  Fjerde gangs behandling i Stortinget. Grunnlovsendringen blir vedtatt. Tilpassing av sivillovgivningen.

 • 1942–1945

  Quislings nasjonale regjering gjeninnfører Jødeparagrafen i Grunnloven.