Minnetale ved Retterstedet

Tale ved Retterstedet 8. mai
Tid: 8. mai 2020
Sted:  Retterstedet, Akershus festning

Statsråd,
Forsvarssjef,
Kjære alle sammen,

Det er 8. mai. Vi samles på frigjørings- og veterandagen, en dag for takknemlighetsgjeld.

Denne våren ble ikke helt som planlagt, men over hele landet feires i dag 75-årsdagen for en av de største gledens dager i vårt lands historie.

Vi feirer frihetens gjenkomst, etter fem års okkupasjon og krig. Vi feirer at Norge 8. mai 1945 kunne begynne arbeidet med å gjenreise demokratiet fra diktaturets åk, og å gjenoppta hverdager i fred etter krigens skygge og lidelse.

De 42 som ble fratatt livet, her på dette stedet, den siste krigsvinteren fikk ikke dele gleden 8. mai. De opplevde aldri feiringen av den friheten de selv hadde satt alt på spill for.

De hadde vært villige til å ofre alt i kampen mot diktaturets undertrykking, tortur og terror. Dessverre var de blant dem som måtte bøte med livet for sin innsats for oss alle. «De kjempet, de falt - de ga oss alt». Det kan ikke sies klarere enn på minneplaketten her.

I dag, som i maidagene for 75 år siden, er gleden over seieren og friheten blandet med savn, sorg og takknemlighet overfor de mange som mistet alt på veien til freden.

Fysiske steder har betydning, også for våre felles minner. På steder med sterk historie er fortiden ekstra nær. Det gjelder våre nasjonale høytidssteder som Stiklestad og Eidsvoll 1814.

Men det gjelder også steder som bærer på vonde minner, som for eksempel Retterstedet her på Akershus festning. Vi som kommer hit blir minnet om ondskap, terror og død. Men vi blir også minnet om offervilje, tapperhet og det håpet som ligger i de rettskafnes vilje og evne til å stå opp mot urett og overmakt. 

Vi kommer til minnesteder som dette for å minnes. Men ikke for å bruke minnene til å holde liv i smerte og raseri. Vi gjør det for å hedre fortidens helter, og for å la minnet om deres ofre gjøre oss klokere og bedre forberedt på å møte prøvelser i fremtiden.

Kjære alle sammen,

8. mai 1945 er siste gang det var krig på norsk jord.

Men det er ikke siste gang norske menn og kvinner har vært i krig for å forsvare den friheten som ikke er gratis, men som er vunnet gjennom ofre.

Noen av dem har falt i tjeneste for fedrelandet. Andre bærer med seg fysiske og psykiske skader og sår som aldri kan heles fullt ut.

På en dag som denne går vår takknemlighet også til dem som etter andre verdenskrig har gitt de største ofre for den friheten de fleste av oss tar for gitt, og til dem som den dag i dag står beredt til å sette sitt liv på spill for oss.

Det er med stor ærbødighet og respekt jeg legger ned denne kransen til minne om dem som har gitt sine liv for vår frihet.

Stortingspresident Tone W. Trøen legger ned krans ved Retterstedet 8. mai 2020. Foto: Stortinget.

 


Sist oppdatert: 08.05.2020 13:35