7. juni 1945 overtok norske statsmakter sivil myndighet i Norge

Med Kongen tilbake i landet, vardet klart for norske statsmakter å overta sivil myndighet fra de allierte. Sveriges Riksdag benyttet 40-årsdagen for unionsoppløsningen til å ønske Stortinget til lykke med å få gjenoppta sitt arbeid. 7. juni 1945 er en merkedag.

For Stortinget og de andre norske statsmaktene var våren og sommeren 1945 preget av arbeidet med å restaurere demokratiet, etter at Norge hadde vært underlagt nazistisk diktatur i fem år. Midt i gleden over fred og frigjøring, var det mye å ta stilling til og mange formaliteter som måtte i orden. Gradvis ble også det norske demokratiet satt tilbake i funksjon.

Kongens hjemkomst

Kong Haakon VII og kronprinsfamilien ved hjemkomsten 7. juni 1945. Foto: Oslo Museum.

7. juni var en av milepælene denne fredssommeren. Dagen huskes først og fremst for at Kong Haakon VII og kronprinsfamilien endelig kom tilbake til Norge, på dagen fem år etter at de måtte forlate landet i 1940. Kronprins Olav kom hjem allerede 13. mai, sammen med deler av regjeringen og den britiske generalen Andrew Thorne, som hadde den høyeste myndigheten i Norge på vegne av de allierte de første ukene etter frigjøringen.

Norske myndigheter tilbake ved roret

Dermed var kongefamilien, regjeringen og Stortinget igjen samlet i Norge. Med norske sivile myndigheter på plass, kunne Thorne overlate ansvaret for statsstyret til kong Haakon VII. 7. juni erklærte Thorne i et brev at den sivile myndighet var overført til norske statsmakter.  Les brevet (pdf-faksimile av dokument hentet fra Stortingets arkiv).

«…vælgangsønskningar til Stortinget da det ny åter sammantræder i ett fritt Norge», hilser talmannen i Sveriges Riksdag i dette telegrammet – på dagen 40 år etter unionsoppløsningen. (Faksimile av dokument hentet fra Stortingets arkiv).
«… vælgangsønskningar til Stortinget da det ny åter sammantræder i ett fritt Norge», hilser talmannen i Sveriges Riksdag i dette telegrammet – på dagen 40 år etter unionsoppløsningen. (Faksimile av dokument hentet fra Stortingets arkiv).

Fra da overtok norske myndigheter den sivile makten i Norge, mens de allierte under Thorne fortsatt hadde militært ansvar og fullmakter knyttet til blant annet avvæpning og hjemsendelse av tyske krigsfanger.

Sverige hilser på unionsoppløsningsdagen

Det var allerede bestemt at Stortinget 14. juni skulle møtes for første gang siden krigen. Friheten i Norge og gjenopptagelsen av folkestyrets parlamentariske arbeid etter fem års krig og okkupasjon utløste gratulasjoner og hilsener.

Stortinget mottok lykkeønskninger fra mange kanter disse ukene. Det hadde et ekstra symbolsk tilsnitt at Riksdagen i Stockholm sendte sine gratulasjoner nettopp 7. juni, på dagen 40 år etter at Stortinget ensidig og til stor forargelse i Sverige hadde erklært unionen mellom Norge og Sverige for oppløst.

7. juni-flagget heist igjen


Sist oppdatert: 27.07.2020 10:33