Historiske biografier

Anna Rogstad (1854–1938)

Den første kvinnen som tok sete i Stortinget var Anna Georgine Rogstad. Hun ble innkalt som vararepresentant for Frisinnede Venstre, og møtte første gang den 17. mars 1911.

Karen Platou (1879–1950)

I 1922 ble Karen Platou (H) den første kvinne innvalgt til fast plass på Stortinget. Platou var dypt engasjert i spørsmål om hjemmenes velferd, kvinners rettigheter, boligforhold og sosiale saker.

Christian Magnus Falsen (1782–1830)

Da Riksforsamlingen møttes på Eidsvoll i 1814, var Christian Magnus Falsen en ledende skikkelse i Selvstendighetspartiet. Han regnes som en av de viktigste arkitektene bak den norske grunnloven. 

Johan Sverdrup (1816–1892)

Johan Sverdrup (V) kjempet for at all makt skulle samles til åpen debatt i Stortinget. Det førte til parlamentarismens første gjennombrudd i 1884.

Wilhelm F. K. Christie (1778–1849)

Wilhelm Frimann Koren Christie var Stortingets første president. Han ledet forhandlingene med svenskene høsten 1814, og skal ha mye av æren for at den norske grunnloven ble bevart i unionen med Sverige.