Janne Berg Jønsson. Foto: Stortinget.

Janne Berg Jønsson. Foto: Stortinget.

Møt en medarbeider: Janne

Janne Berg Jønsson, seniorrådgiver i seksjon for besøk og formidling. 

Seksjon for besøk og formidling bidrar til formidling av kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret. Daglig gjennomføres det opp til åtte omvisninger om dagen for skoleklasser og andre grupper. Jeg har selv holdt omvisninger i flere år, men jobber nå administrativt, mer i kulissene. Det innebærer at jeg blant annet jobber med lederstøtte, ressursplanlegging og bistår med rekruttering.

Jeg har ansvar for å koordinere bemanningen og deltar aktivt når det skal planlegges og gjennomføres større arrangementer på Stortinget, for eksempel når det er «Kulturnatt» og vi har åpent hus. Plutselig skjer det uforutsette hendelser og da bidrar jeg der det trengs.

Jeg startet å jobbe i stortingsrestauranten som 20-åring og har blitt værende siden den gang. Det var nok litt tilfeldig at jeg begynte her, men så viste det seg fort å være mange muligheter for videreutvikling. Det har vært varierte kurstilbud på ulike nivåer og tilrettelagt kompetanseutvikling for å kunne ta på seg ansvar innenfor områder man engasjerer seg i.

I løpet av 34 år har jeg jobbet i tre forskjellige avdelinger og hatt forskjellige stillinger. Det har vært litt av en reise. Jeg har opplevd en positiv utvikling ved at Stortinget går i retning av å bli en moderne bedrift. Det er nok en fordel i nåværende stilling at jeg har lang erfaring i Stortinget og kjenner administrasjonen godt. Jeg tror det er viktig med god organisasjons- og helhetsforståelse i min jobb.

Jeg trives veldig godt på Stortinget, det er derfor jeg blir værende. Her får jeg jobbe med mange ulike mennesker, det liker jeg! Det et veldig godt samhold blant de ansatte og en variert arbeidshverdag. Det er et godt arbeidsmiljø, og mitt inntrykk er at de ansatte er bevisst på viktigheten av dette. Det er en kultur hvor man lett kan gi tilbakemelding, og vi har en årlig medarbeiderdag som setter fokus på oss ansatte. Jeg gleder meg til å gå på jobb – hver eneste dag!


Sist oppdatert: 21.06.2016 10:32