Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Vedtak 16

Utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker (redegjørelse holdt i Stortingets møte 24. oktober 2019) - vedlegges protokollen.