Nytt regjeringskvartal

Meld. St. 21 (2018-2019), Innst. 382 S (2018-2019)

Vedtak 609

Stortinget ber regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet.

Vedtak 610

Meld. St. 21 (2018–2019) – Nytt regjeringskvartal – vedlegges protokollen.