Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018

Meld. St. 15 (2018-2019), Innst. 281 S (2018-2019)

Vedtak 535

Meld. St. 15 (2018–2019) – Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018 – vedlegges protokollen.