Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Meld. St. 36 (2016-2017), Innst. 439 S (2016-2017)

Vedtak 946

Meld. St. 36 (2016–2017) – Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk – vedlegges protokollen.