Representantforslag om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet

Dokument 8:84 S (2015-2016), Innst. 351 S (2015-2016)

Vedtak 867

Dokument 8:84 S (2015–2016) - representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet – vedlegges protokollen.