Endring av skatteavtalen av mellom Norge og Tyskland

Prop. 190 S (2012-2013), Innst. 34 S (2013-2014)

Vedtak 118

Stortinget samtykker til at protokoll undertegnet 24. juni 2013 til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland settes i kraft.