Representantforslag om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater

Dokument 8:84 S (2012-2013), Innst. 304 S (2012-2013)

Vedtak 474

Dokument 8:84 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Kjell Ingolf Ropstad, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater, bifalles ikke.