— statsregulering av Altavassdraget i Finnmark fylke.

Tema: Vassdrags- og elektrisitetsvesen. (Storting 1977/1978)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

— statsregulering av Altavassdraget i Finnmark fylke.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: