Om eksplosjonsulykken på Svalbard (Ny Ålesund) 5. november 1962,

Tema: Bergverksdrift. (Storting 1962/1963)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

  •   st. meld. 86 og 87  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om eksplosjonsulykken på Svalbard (Ny Ålesund) 5. november 1962, ,   st. meld. 86 og 87  [1]  [2],   innst. S. 298,   S.tid. 4223—4535. [Forslag fra repr. Nordahl (2 forslag) og fra repr. Kjeldseth Moe — sendt Regj.] [Vedlegg til meld.: 1. Rapport fra Granskningskommisjonen for eksplosjonsulykken på Svalbard (Ny Ålesund) 5. november 1962. 2. Rapport fra Den foreløpige undersøkelseskommisjon for gruveulykken den 5. november 1962 i Ester I og IV i Ny-Ålesund på Svalbard. 3. Uttalelse fra styret i Kings Bay Kull Comp. A/S om rapport av 27. mai 1963 fra Granskningskommisjonen for eksplosjonsulykken i Ny-Ålesund 5. november 1962. 4. Uttalelse av 6. juli 1963 fra Direktoratet for arbeidstilsynet. 5. Notat fra Justisdepartementet om konstitusjonelt og parlamentarisk ansvar, særlig i forbindelse med offentlig forretningsdrift.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: