Indst. ang. 3 forslag (nr. 1, 2 og 3) til forandr. i gr.lovens § 2 (ang. munkeordener m. m.) fra: 1. V. Ullmann m. fl., 2. H. Andersen, 3. Five og Okkenhaug (forbud mod frimurerordener) . . . . .

Tema: Grundloven. (Storting 1897)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Indst. ang. 3 forslag (nr. 1, 2 og 3) til forandr. i gr.lovens § 2 (ang. munkeordener m. m.) fra: 1. V. Ullmann m. fl., 2. H. Andersen, 3. Five og Okkenhaug (forbud mod frimurerordener) . . . . .   6 d. a 335,   beh. S.tid. (7 d.) 851—63,   9 d. 62,   sanktion 9 d. 116   — gr.lovsbest. 25. mai/3. aug. 1897. [Forslag nr. 1 (af V. Ullmann m. fl.), alternativ B., hvorved forbud mod munkeordener ophæves, vedtaget.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: