Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

 

Statsbudsjettsaker fordelt på komitéInnstilling avgisBehandling i plenum
Finanskomiteens statsbudsjettsaker
  • Statsbudsjettet 2020
 20.11.  27.11.
  • Nasjonalbudsjettet 2020
 20.11.
 27.11. 
  • Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020
  • Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020
 6.12. 13.12.
  • Skatter, avgifter og toll 2020 – lovsaker
6.12.

13.12.

 

  • Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland
    (Rammeområde 19, 20, 21 og 22)
6.12. 13.12.
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) 28.11. 5.12.
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) 28.11. 4.12.
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) 3.12. 10.12.
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) 2.12. 9.12.
Justiskomiteen (Rammeområde 5) 5.12. 12.12.
Utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) 29.11. 6.12.
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) 28.11. 5.12.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) 28.11. 4.12.
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) 2.12. 9.12.
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) 4.12. 11.12.
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker
  • Utenriks- og forsvarskomiteen (Rammeområde 4 og 8)
5.12. 12.12.
  • Svalbardbudsjettet
5.12. 12.12.

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 04.10.2019 13:56