Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

 

Statsbudsjettsaker fordelt på komité Innstilling avgis Behandling i plenum
Finanskomiteens statsbudsjettsaker
 30. nov  4. des
 30. nov  4. des
 7. des 12. des
7. des

12. des

 

13. des 20. des
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) 8. des 15. des
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) 8. des 13. des
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) 7. des 12. des
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) 12. des 19. des
Justiskomiteen (Rammeområde 5) 6. des 11. des
Utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) 12. des 19. des
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) 11. des 18. des
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) 5. des 13. des
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) 6. des 11. des
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) 8. des 14. des
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker
8. des 14. des
8. des 14. des

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 25.01.2021 14:06