Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 09.11.2021
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Straumprisane er no rekordhøge i dei folkerike områda på Aust-, Vest- og Sørlandet, og "vanlege folk" og hushaldningar opplever 3–4–5 gongar høgare straumrekningar enn normalt.

Kva har statsråden tenkt å gjere med at "vanlege folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle?


Les hele debatten