Muntlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva det er som gjør at regjeringen sier nei til en opptrappingsplan og med viten og vilje styrer mot en mangel på sykepleiere

Datert: 26.05.2021
Besvart: 26.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Da er kunnskapsministeren ferdig med muntlig eksamen. Da vil jeg trekke opp statsråd Asheim, og så får velgerne avgjøre om de er å betrakte som avgangselever eller ikke.

For ca. en måned siden fremmet jeg på vegne av Fremskrittspartiet forslag om en opptrappingsplan for studieplasser innenfor bl.a. medisin og sykepleie. Dette gjorde Fremskrittspartiet fordi Norge innenfor enkelte områder ikke utdanner nok folk til det som arbeidslivet har behov for. Det er særlig et stort problem at vi ikke utdanner nok leger, sykepleiere og psykologer. I de siste framskrivingene fra SSB veksler behovet fra 20 000 til nesten 30 000 når det gjelder antall sykepleiere vi vil mangle om bare 15 år, og denne sykepleiermangelen vil gå ut over både pasientsikkerhet og helsetjenesten.

Noen vil kanskje tro at mangelen skyldes at det er for få som vil bli sykepleiere, men det er ikke sånn. For en uke siden kunne vi på NRKs Nyhetsmorgen høre at det er 13 370 søkere til 5 100 studieplasser. Dette har vi visst om en god stund, derfor var det viktig for Fremskrittspartiet da vi var i regjering, å øke antall studieplasser innenfor helseutdanningene. Siden 2014 har vi bidratt til 1 600 nye studieplasser til helseutdanningene, hvorav 450 er til sykepleie. Men dette er ikke nok, derfor ønsker vi en forpliktende opptrappingsplan for å tette dette gapet.

I forrige uke fikk vi flertall i denne sal for flere studieplasser til sykepleie. Dette er noe Fremskrittspartiet også foreslo i sitt alternative statsbudsjett. Vi fikk ikke gjennomslag med regjeringen høsten som var, og regjeringen stemte i forrige uke attpåtil nei til en opptrappingsplan. Hva er det som gjør at regjeringen sier nei til en sånn opptrappingsplan og med viten og vilje styrer mot en sånn mangel på sykepleiere?


Les hele debatten