Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om regjeringen vil ta grep for å redusere det samlede omfanget av prøver og tester, med bakgrunn i en undersøkelse som viser at sju av ti spurte elever opplever skolearbeid som stressende

Datert: 19.12.2018
Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren
Besvart: 09.01.2019 av helseministeren Bent Høie

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Årets Ungdata-undersøkelse viser en tendens til lavere skoletrivsel og økning i psykiske helseplager. Elevene uttrykker at summen av prøver fører til økt press ut over det som naturlig følger av en prøvesituasjon. Hele sju av ti spurte elever opplever skolearbeid som stressende. Elever føler seg maktesløse når prøvepresset blir for stort, og oppgir at det blir vanskelig å prestere og vise hva de reelt kan.

Ser statsråden denne utfordringen, og vil regjeringen ta grep for å redusere det samlede omfanget av prøver og tester?


Les hele debatten