Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at arbeidsplassene fortsatt blir i distriktet, med henvisning til at Borgestadklinikken ikke får tildeling i den nye anbudsrunden i Helse Sør-Øst, noe som vil kunne få konsekvenser for 70 ansatte ved Lolandsheimen i Vennesla kommune

Datert: 17.01.2018
Besvart: 07.02.2018 av helseministeren Bent Høie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Borgestadklinikken får ikke tildeling i den nye anbudsrunden i Helse Sør-Øst. Det vil kunne få konsekvenser for Lolandsheimen i Vennesla kommune og for rundt 70 ansatte der. Dette er distriktsarbeidsplasser med stor betydning for ansatte og lokalsamfunn.

Er dette å anse som virksomhetsoverdragelse, hvilke konsekvenser får det for de ansatte, hvilke føringer har statsråden gitt for hvordan personell skal ivaretas ved opphør av avtaler, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at arbeidsplassene fortsatt blir i distriktet?


Les hele debatten