Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om hvor grensen går i Forsvaret mellom hva som skal leies inn, og hva som skal baseres på egne ansattes kompetanse, med henvisning til en tabbe begått av en innleid konsulent under NATO-øvelsen i Stavanger, der Tyrkia, vår NATO-allierte, ble framstilt som en NATO-fiende under en øvelse

Datert: 10.01.2018
Besvart: 10.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Mitt spørsmål skulle gjerne gått til Helgesen, men det går til forsvarsministeren.

I november trakk Tyrkia 40 soldater fra en NATO-øvelse i Stavanger. Tyrkiske myndigheter reagerte kraftig på at Tyrkia, vår NATO-allierte, i øvelsen ble framstilt som en NATO-fiende. Tabben skal ha blitt begått av en innleid konsulent.

I verden i dag har vi nok sikkerhetspolitiske utfordringer, vi trenger ikke å skape enda flere. Forsvarsministeren har beklaget episoden ettertrykkelig, men saken reiser også andre prinsipielle spørsmål om innretningen av det norske forsvaret. Tabben under NATO-øvelsen i Stavanger ble begått av en innleid konsulent, og Harald Stanghelle har etter min mening stilt et betimelig spørsmål: Er det virkelig innleide kontraktører som etablerer fiendebildet i en viktig NATO-øvelse på norsk jord? Han konkluderte selv: I så fall er vi ille ute.

Det norske forsvaret har høykompetente ansatte. Forsvarets viktigste ressurs er de ansatte, ikke avansert materiell eller våpensystemer. Med utgangspunkt i denne pinlige saken fra Stavanger, hvor går egentlig grensen i Forsvaret mellom hva som skal leies inn, og hva som skal baseres på egne ansattes kompetanse?


Les hele debatten