Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

Om hvordan statsråden vil forholde seg til søknadene om dispensasjonsadgang i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy, med bakgrunn i at statsråden har valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS

Datert: 06.12.2017
Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Jeg har et spørsmål til fiskeriministeren.

Arbeiderpartiet vil garantere for at fiskeriressursene også i framtiden skal tilhøre folket i fellesskap. Vi vil sikre en fiskerieid flåte og at nasjonalitetskravet opprettholdes i samsvar med deltakerlovens bestemmelser. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å holde fast på at vi skal ha en variert flåtestruktur, som igjen skal bidra til å skape arbeidsplasser, til å få lys i husene langs kysten, hele året. Det er ikke statsrådens politikk.

Fiskeflåten og lokalsamfunn har vært gjennom en lang periode med debatt, med usikkerhet om rammebetingelser og en stykkevis-og-delt-politikk i tillegg til alle andre usikkerhetsmomenter man må forholde seg til som fisker, som vær og vind, størrelse på kvoten og en urolig verden – for å nevne noe. Statsråd Sandberg har ved flere anledninger fremmet saker som bidrar til mer uro, og en av disse har vi diskutert i denne salen tidligere. Statsråden har altså valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS, og så vidt næringen og oss bekjent er dette første gang industrien tillates å overta et kystfiskefartøy.

Statsråden har ikke klart å redegjøre godt for hva som skiller denne saken fra mange andre saker langs kysten, og det er derfor god grunn til å være urolig for hva som skjer framover. Neste uke skal man behandle en sak her i Stortinget, og flertallet i Stortingets næringskomité ber regjeringen om ikke å benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy før nærmere avklaringer med Stortinget er foretatt. Det er nå varslet at det kommer flere søknader, ut fra samme situasjon som Klo. Hvordan vil statsråden forholde seg til disse søknadene?


Les hele debatten