Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden ser at ulike privatiseringstiltak i helsetjenestene kan gi vridningseffekter som ikke er i tråd med ønskede prioriteringer, med henvisning til at kommersielle aktører har frihet til selv å bestemme hvor man vil etablere seg og hvilke pasientgrupper man vil gi et tilbud til

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Ulike privatiseringstiltak som f.eks. Fritt behandlingsvalg bidrar til å samle ressurser i helsesektoren i de mest sentrale strøk og gi kommersielle aktører frihet til selv å bestemme hvor man vil etablere seg og hvilke pasientgrupper man vil gi et tilbud til, med rett til å få dette betalt av det offentlige.

Ser statsråden at dette kan gi vridningseffekter i helsetjenestene som ikke er i tråd med ønskede prioriteringer?


Les hele debatten