Spørsmål til presidentskapet fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Om hastebehandlingen av spørsmålet om norsk tilknytning til EUs finanstilsyn, og hvorvidt presidentskapet ut fra sitt ansvar etter FO § 32 vil sørge for utsatt avgivelse for å få belyst konstitusjonelle motforestillinger og sikre at vedtak skjer i samsvar med Grunnloven

Datert: 31.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av stortingspresident Marit Nybakk

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Flertallet i finanskomiteen har, mot undertegnedes stemme, valgt å hastebehandle spørsmålet om norsk tilknytning til EUs finanstilsyn (Prop. 100 S (2015-2016) og Prop. 101 S (2015-2016)). Avgivelse er satt til 6. juni 2016. Under behandlingen har det fremkommet ytterligere opplysninger, som forsterker behovet for at komiteen bevilger seg mer tid. Dette gjelder bl.a. de konstitusjonelle sidene, herunder spørsmålet om presedens for behandling av Norges tilknytning til andre EU-tilsyn og -byråer. Professor Eivind Smith advarte i Nationen 24. mai om at «løsningen regjeringen ønsker å få Stortinget med på, er mest en rent formalistisk omgåing av kravene til myndighetsoverføring i Grunnloven». Ifølge statsråd Aspaker i Nationen 29. mai vil denne løsningen bli malen fremover, blant annet på energi.

Vil presidentskapet ut fra sitt ansvar etter forretningsordenen § 32 sørge for utsatt avgivelse for å få belyst de vektige konstitusjonelle motforestillingene og sikre at vedtak skjer i samsvar med Grunnloven?


Les hele debatten