Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å vurdere endring av forskriften i eiendomsmeglingsloven om å skrive timeforbruk når oppdraget er på fast pris

Datert: 26.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Jusprofessor Bråthen hevder at forskriften til eiendomsmeglingsloven § 7-2 om å skrive spesifisert regning med timeangivelse over medgått tid ikke følger av lovforarbeidene til Ot.prp. nr. 16 (2006-2007). Forarbeidene viser til håndverkertjenesteloven § 36 (1), men der fremgår tvert om at timeforbruk ikke skal angis når oppdraget er på fast pris. Uttalelsen i Ot.prp. nr. 16 (2006-2007) hevdes å bygge på en misforståelse av håndverkertjenesteloven § 36.

Vil statsråden vurdere endringer av forskriften på denne bakgrunn?


Les hele debatten