Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 460)

 • Spørretimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2018

  Fremsatt av: Eirik Faret Sakariassen (SV)

  Besvart: 09.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om når regjeringen vil ta nødvendige grep for å gjenåpne Ålgårdbanen, et togprosjekt som vil gi tusenvis av pendlere på Nord-Jæren en lettere hverdag
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 09.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorfor regjeringen overser forskning og gambler med dårligere arbeidsmiljø, mindre effektiv statsforvaltning og mer sykefravær og utstøting, med henvisning til at det legger uønskede begrensninger på areal til ansatte om nytt regjeringskvartal skal huse mange departement
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 09.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden vil sørge for at kostnader Sykehuset Innlandet har hatt for et nytt, felles radiologisystem, som Helse Sør-Øst har valgt å skrinlegge, refunderes slik at det ikke går ut over pasienttilbudet
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF blir fulgt opp med hensyn til desentraliserte helsetilbud og polikliniske tilbud
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om at samstundes med at den nye operasjonssentralen for Øst politidistrikt vart sett i drift, vart dei tre sentralane i Lillestrøm, Ski og Sarpsborg lagde ned, og kva tiltak som vert gjennomførte for å styrka kapasiteten, med bakgrunn i at det har vorte vanskelegare å nå igjennnom til operasjonssentralen enn tidlegare
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om når konkrete planer for nytt fengsel på Østlandet vil bli fremlagt, med tanke på at det nye fengselet i Agder nå snart er ferdigstilt
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om departementet eller Politidirektoratet har gitt retningslinjer for politiets bruk av Twitter, og om statsråden er enig i at det kan være behov for å forbedre og klargjøre disse
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Mediemangfold er viktig for gode offentlige ordskifter, for at saker blir godt opplyst, og for identitet og demokrati. TV2 har bidratt til at Norge har den beste allmennkringkastingen. TV2 har også bidratt til å skape nye innovative virksomheter som Storm AS og Vizrt AS. TV2 har vært pådriveren for kunnskaps- og næringsparken Media City Bergen. TV2 har nå vært uten avtale i ett år og fire måneder. Utlysingsvilkårene var avtalt med ESA i forkant. Hva gjør statsråden for å sikre fremdrift, slik at TV2 får økt forutsigbarhet?
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 02.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at det har vore problematisk med chartra utenlandsfly til Stord lufthamn, då Tollvesenet ikkje alltid stiller opp, og om statsråden er kjend med denne forskjellsbehandlinga, med bakgrunn i at det vert opplyst at på Arendal lufthamn så er dette enklare å få til
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvilke vurderinger statsråden gjør om den urovekkende økningen av forbrukslån, med bakgrunn i at det kan se ut som om økningen sammenfaller med innstramminger i bankenes mulighet for å gi boliglån
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Etter at avdeling A ved Oslo fengsel, Botsen, i 2017 ble stengt, står nå 18 000 kvadratmeter tomme. Statsråden har tidligere uttalt at lokalene må brukes, og at vi ikke kan ha råd til tomme og triste lokaler midt i Oslo sentrum. Det er kun fantasien som setter grenser for hva Botsen kan brukes til. Lokale aktører, innbyggere og politikere er ivrige etter å komme med innspill hva gjelder viderebruk av Botsen. Hvilke ambisjoner har statsråden for Botsen, og når kan vi forvente at dens skjebne avgjøres?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvor mange årsverk som brukes på anbudsbyråkrati i barnevernet, og hvor mange av disse som er nødvendige stillinger for oppfølging og tilsyn med kommersielle tilbydere
 • Muntlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden forstår reaksjonene som har kommet på at departementet har brutt sin egen instruks om alminnelig høring av lovforslag, gjennom å unnlate å gjennomføre en åpen høring om de nye navnene til de seks nye fylkeskommunene
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil lykkes med å bedre kreftbehandlingen for alle pasienter uavhengig av hvem du er, og hvor du bor, når sykehusene må kutte og utsette investeringer i utstyr og teknologi
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt nedleggelse av Ullevål sykehus med sin traumeavdeling er forsvarlig helsepolitikk, og om statsråden kan forsikre om at gjenåpning av Aker sykehus ikke vil bli utsatt som en konsekvens dersom de nye planene for Gaustad gjennomføres
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om ei kvalitetsreform av forvaltinga av bistanden, og kor langt statsråden har kome i førebuingane sine på dette viktige området, og om me kan vente at regjeringa vil konsultere partia på Stortinget før ei så stor reformavgjerd blir fatta
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden erkjenner at det går i gal retning, når færre med små inntekter kan eie sin egen bolig, og at det også er færre blant dem som får bostøtte, som nå kan bruke bostøtten til å nedbetale på sitt eget trygge hjem
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan oppgi hvor mye det er beregnet i vedlikeholdsutgifter pr. år for de to tunnelprosjektene Rogfast og Møreaksen i gigantprosjektet Ferjefri E39, der det også er tatt inn nødvendig totalrenovering
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden ikkje forstår alvoret i situasjonen i det psykiske helsevernet, der ein pasient tar sitt eige liv annakvar dag, med bakgrunn i at harde effektiviseringskrav, nedbygging av sengeplassar og auka omfang av sikkerheitspsykiatrien utfordrar pasienttilbodet
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt ikke regjeringen bryter med prinsippet om frivillighet i kommunereformen, med bakgrunn i at statsråden har grepet inn i gode, lokale prosesser og gjort det som kunne blitt en god sammenslåing mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord, til en langt mer krevende prosess