Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 216)

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av forsvarsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kvifor norske myndigheiter har avvist Russland sine førespurnader om å gjennomføre ein felles russisk-norsk minneseremoni om Nordflåtens marinesoldatar som omkom under 2. verdskrig og om hjelp til å få heva fire omkomne krigsheltar frå eit flyvrak i havet utanfor Berlevåg
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt vurderingene til legene som har ansvar for pasienten må følges ved tildeling av sykehjemsplass, med bakgrunn i at det i Oslo er egne bestillerkontorer som fatter vedtak og kan overprøve legenes vurderinger
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om hvorfor regjeringen legger opp til en hastebehandling av stortingsmeldingen om klimapolitikken, og om statsråden kan gjøre rede for hvilke tema Stortinget forventes å ta stilling til i forbindelse med meldingen
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjere for å sikre god kvalitet ved det akuttkirurgiske tilbodet ved Tynset, Kirkenes og Hammerfest
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt statsråden vil bekrefte at regjeringen ikke er villig til å sette menneskerettighetene til side for å få mulla Krekar i forvaring
 • Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om hvorvidt det er viktigere med kommunesammenslåing enn å gjennomføre tiltak for å kutte klimautslipp og tilpasse det norske samfunnet til klimaendringene
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

  Om hva statsråden statsråden i egenskap av NRKs generalforsamling vil gjøre for å sikre at kuttene i NRK ikke vil rasere lokaljournalistikken og NRKs tilstedeværelse i Hedmark, Oppland og Trøndelag
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.01.2015

  Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om hva regjeringen har gjort for å sette forsvaret bedre i stand til å bistå politiet stilt overfor en økt terrortrussel, med henvisning til at PSTi høst varslet at det er større fare for at Norge utsettes for et terrorangrep
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.01.2015

  Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener det var riktig å legge prosjektet som skulle få ut de kriminelle på is, og heller be PU om å sende ut de lengeværende barnefamiliene
 • Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.01.2015

  Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om angrepet i Paris og at mye av fokuset blir på hvem det er vi kjemper imot, og om statsministeren også kan si noe om hva det er vi kjemper for og hvilke verdier vi faktisk er villig til å kjempe for, når terroren rammer oss på den måten
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.01.2015

  Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er einig i statsråd Høies syn på kvar det skal drivast akuttkirurgi i åra framover for å utvikla pasientane si helseteneste
 • Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.01.2015

  Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om at utsendelse av lengeværende asylbarn begynner å bli en vanskelig sak i forholdet mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre, og hvorvidt det er justisministerens verk alene, eller om hele regjeringen stiller seg bak
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.01.2015

  Besvart: 14.01.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan den norske regjeringen vil bidra til styrket politisamarbeid med EU-landene, og hvorvidt det er aktuelt med strengere grensekontroll inn i og ut fra Norge, med bakgrunn i de grufulle terrorangrepene i Frankrike
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.01.2015

  Besvart: 28.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om kva som er dei faglege årsakene til kuttframlegget, og kan statsråden garantere at dette ikkje vil føre til forseinkingar i utbygginga av E16 over Filefjell
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.01.2015

  Besvart: 14.01.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden vil følge opp forslagene fra Oslo bystyre om å begrense bolighaiers muligheter til å kjøpe opp og bygge om familieleilighetertil mange små enheter når lovforslaget skal fremmes for Stortinget
 • Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.01.2015

  Besvart: 07.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Om statsråden har noen oppfatning av hva et kyllingliv er verdt, med henvisning til forslaget om dobling av konsesjoner for slaktekylling og kalkun
 • Muntlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.01.2015

  Besvart: 07.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Om hva som er årsaken til at regjeringa ønsker å selge Statskog
 • Muntlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.01.2015

  Besvart: 07.01.2015 av næringsminister Monica Mæland

  Om å skjerpe inn regelverket for offentlege anskaffingar for å hindre at gode og seriøse leverandørar taper anbodskonkurransar fordi det offentlege ikkje etterspør at prisen dei får tilbod om, speiler lovlege og anstendige arbeidsforhold
 • Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.01.2015

  Besvart: 07.01.2015 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

  Om hvorfor er det så viktig for regjeringen å ta strid med EU på et område som ikke vil svekke norske interesser, men snarere det motsatte, med henvisning til implementering av EU-forordningen om lettelser i kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.01.2015

  Besvart: 07.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Om hvorvidt statsråden synes det er «tåpelig» å ha et lovverk som sikrer nasjonalt eierskap til norske skog- og jordressurser, med bakgrunn i statsministerens svar på spørsmål om nasjonalt eierskap til viktige norske bedrifter