Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Spørretimespørsmål

Liste over spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene.

Dagsorden for spørretimen

Torsdag før neste ukes spørretime blir dagsorden for spørretimen publisert. Der finner du oversikt over alle de meldte spørsmålene og den planlagte rekkefølgen. Dagsorden for neste spørretime finner du i liste over dagsordener.

Referat fra spørretimen

Referatet publiseres i en midlertidig versjon på ettermiddagen, samme dag som spørretimen er avholdt. Referatet finner du i liste over referater fra Stortinget.

Avgrens utvalget

Velg sesjon
Velg status for spørsmålet
Velg spørsmålstype

Finn spørretimespørsmål etter

Velg parti
Velg fylke

Velg representant

Alle (61 - 80 av 325)

Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Om man har fått ønska nytte av løyvinga på 1,5 mill kroner, jf. Prop. 29 S (2013-2014), og kva som er konkret status for beredskapselementet på SMK no

Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Om statsråden vil gjennomføre generell bevæpning fremfor å iverksette arbeidsgruppas tiltak knyttet til ny våpeninstruks for politiet

Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til næringsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av næringsminister Monica Mæland

Om statsråden vil arbeide for å avvikle ordninga med normaltid og sommartid

Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Om statsråden kan forsikre Stortinget om at det ikke vil bli lagt fram et lovforslag som svekker kravet til informasjonssikkerhet og personvern i forslag til ny helseregisterlov

Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Om regjeringen vil sikre at kompensasjon for økte kostnader til arbeidsgiveravgift gis slik at den kommer de berørte bedrifter til gode, og om tiltakene vil komme i revidert nasjonalbudsjett for 2014

Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Fremsatt av: Rigmor Aasrud (A)

Besvart: 26.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Om statsråden vil ta initiativ til en gjennomgang av likebehandlingsforskriften, med henvisning til at private barnehager tildeles ytterligere 69 mill. kroner over statsbudsjettet fra 1. august 2014

Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Om styret i Vestre Viken HF kan tilrå bygging av nytt sykehus som tar opp i seg nåværende akuttfunksjoner ved sykehusene i Drammen og Kongsberg, når idéfaserapporten anbefaler at tre alternative løsninger skal utredes likeverdig

Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Om statsråden vil kunne tilrå og godkjenne nedlegging av Kongsberg sykehus utan at det er blitt behandla av Stortinget som ein del av ein nasjonal helse- og sjukehusplan

Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til kunnskapsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Om hvilke ambisjoner og tiltak regjeringen har for en fortsatt utvikling av kulturskolene, slik at flere barn og ungdommer får ta del i dette tilbudet

Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 19.03.2014

Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Nord-Norge er mulighetenes landsdel. De siste årene har Nord-Norge hatt en veldig positiv utvikling. Det er god vekst i mange bransjer, tusenvis av nye arbeidsplasser er skapt, og befolkningen øker. Fortsatt er det et stort potensial for ytterligere vekst og utvikling. Det kommer an på folk og bedrifter, men det kommer også an på den politiske viljen til å satse der. Vår regjering vernet om tiltakssonen, om differensiert arbeidsgiveravgift og hadde dessuten en offensiv næringspolitikk og nordområdesatsing. Som i resten av landet er bedriftene i Nord-Norge avhengige av gode og forutsigbare rammebetingelser for å kunne utvikle seg ytterligere. Det var også statsministeren opptatt av da hun satt i opposisjon. Da hun var i Alta i 2010, garanterte hun at Høyre i regjering ikke ville røre de økonomiske virkemidlene i tiltakssonen. Det er en garanti hun senere har gått bort fra. I tillegg har altså bedriftene i Nord-Norge nå fått beskjed om at arbeidsgiveravgiften skal økes kraftig for virksomheter som totalt sysselsetter mer enn 42 000 mennesker. Det er et tilbakeslag for landsdelen. Så sent som i februar i år informerte finansminister Siv Jensen Stortinget om at de nye retningslinjene fra ESA setter visse nye vilkår til å gi regionalstøtte til energi-, finans- og transportnæringen. Hun sa også at omfanget av de nye vilkårene er usikkert. Etter spørretimen i dag er det uklart hva regjeringen har gjort overfor Brussel. For Arbeiderpartiet er det avgjørende nå å finne ut om alle steiner er snudd i denne saken, og om Norge reelt sett fortsatt har et handlingsrom overfor ESA. Derfor vil jeg invitere statsministeren til å delta i et tverrpolitisk samarbeid med Stortinget for å sikre minst like gode rammebetingelser for næringslivet i Nord-Norge som det vi har i dag. Vil statsministeren være med på det?

Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 19.03.2014

Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Om hvorvidt statsministeren vil innføre en finansskatt i Norge

Muntlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 19.03.2014

Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Om statsministeren kan stadfesta at det kjem eit betydeleg grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2015, slik både Høgre sin miljøvernminister og miljøpolitiske talsmann har teke til orde for

Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 19.03.2014

Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Om hva regjeringen har gjort for å unngå avgiftshopp for bedrifter i Distrikts-Norge, som i dag har en lavere avgiftsbyrde med differensiert arbeidsgiveravgift

Muntlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 19.03.2014

Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Om statsministeren har gjort seg noen tanker omkring hva som kan gjøres for å få ned fraværet i den videregående skolen

Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 19.03.2014

Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Om statsministeren fortsatt mener at lønningenes andel av verdiskapingen er et uttrykk for et av de farligst gap en nasjon kan stå overfor

Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til klima- og miljøministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 18.03.2014

Besvart: 26.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Om hvorvidt klima- og miljøministeren har kommet frem til en løsning i svarthalespovesaken

Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 17.03.2014

Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Regjeringen har akseptert at flere næringer ikke lenger skal få differensiert arbeidsgiveravgift. Fra ulike næringsorganisasjoner er det kommet sterke reaksjoner på beslutningen. Konsekvensene blir betydelige for næringsvirksomheter, arbeidstakere og for distriktene som risikerer tap av verdiskaping og bosetting. I 2013 utgjorde differensiert arbeidsgiveravgift 13 mrd. kroner i 256 kommuner. Hvor stor blir samlet avgiftsøkning for næringene som nå foreslås unntatt ordningen?

Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 13.03.2014

Besvart: 19.03.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Om hva statsråden vil gjøre etter at styret i Veterinærinstituttet nylig vedtok å legge ned virksomheten i Tromsø, og dermed legger opp til at all virksomhet for landdyr i de tre nordligste fylkene skal ivaretas av enheter utenfor landsdelen

Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 13.03.2014

Fremsatt av: Mani Hussaini (A)

Besvart: 19.03.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Om hvorfor det kuttes i midler som skal bidra til bosetting av barn som sitter alene på asylmottak, hvis statsråden selv ønsker raskere bosetting, særlig av barn

Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 12.03.2014

Besvart: 19.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Om statsråden vil ta ansvar for tilrettelagt barnehage- og skulekvardag slik at dei nye tilrådingane frå Helsedirektoratet om fysisk aktivitet kvar dag kan gjennomførast
 Første    Forrige   1 2 3  4  5 6 7 8 9   Neste    Siste 

Visste du ...

at etter et valg bortfaller representantforslag, spørsmål og komitéinnstillinger som ikke er behandlet i den foregående valgperioden?

Se også

Kort om spørretimespørsmål

Det er spørretime nesten hver onsdag. I spørretimen kan stortingsrepresentantene ta opp konkrete saker, høre hva statsråden mener om saken og om departementet har tenkt å gjøre noe med den. Les mer om spørsmål.

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget