Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 371)

 • Muntlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.05.2015

  Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om at Miljødirektoratet likevel har gitt utslippstillatelse til å lage sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden av hensyn til forventede skatteinntekter og arbeidsplasser, og hvorvidt det er Miljødirektoratets ansvar å vurdere behovet for arbeidsplasser og mulige skatteinntekter i distriktene
 • Muntlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.05.2015

  Besvart: 06.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om at det bygges vei med bompenger som aldri før, og hvor store investeringene er i vei hvis en trekker fra bompengene, slik som Fremskrittspartiet lovte velgerne før valget
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2015

  Besvart: 13.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil ta initiativ til at det settes i gang klinisk forskning på sykdommen ALS i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2015

  Besvart: 13.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden er enig i at ansvaret for videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre bør flyttes fra Helse- og omsorgsdepartementet til Kunnskapsdepartementet, og i stedet være en del av basisen og oppdraget til NTNU
 • Spørretimespørsmål fra Siv Elin Hansen (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om hvordan statsråden arbeider for å beskytte laksefjordene, og hvordan villaksbestandens vilkår skal styrkes i møte med industri og andre aktiviteter i de nærliggende kyst- og fjordområdene
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om regjeringen vil begrense utbyggingen av store kjøpesentre, og hva som er statsrådens plan for god by- og tettstedsutvikling
 • Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvor stor andel av utslippsreduksjonen transportsektoren skal ta, og hva som vil være de mest effektive tiltakene
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 06.05.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om regjeringen vil vurdere å skattemessig sidestille profesjonelt boligutleie med næringseiendom for å legge bedre til rette for utleieprosjekter
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt sentraliseringa i Helse Stavanger er i tråd med regjeringa sin sjukehuspolitikk
 • Spørretimespørsmål fra Terje Breivik (V) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om i hvilken grad togradersmålet også skal være styrende for utviklingen av norsk økonomisk politikk og finansielle plasseringer, og hvordan en slik strategi vil bidra aktivt til grønn vekst
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om regjeringen legger opp til å utarbeide en strategi for norsk utviklingspolitikk, hvor både klima og fattigdomsbekjempelse er rammen for innsatsen
 • Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om hvorfor statsråden mener det er grønt, smart og nyskapende å tillate gruvedumping i Førdefjorden
 • Spørretimespørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt ikke selskapene som ligger i næringsministerens portefølje, slik som Investinor, Argentum og Innovasjon Norge, innen 2030 må stille kapital til rådighet for bruk på grønn næringsvirksomhet og grønn vekst
 • Spørretimespørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Klimautfordringene tvinger frem et grønt skifte og vi trenger en betydelig forskningsinnsats for å utvikle morgendagens grønne samfunns- og næringsliv. Hva tenker statsråden om forskningens bidrag til å skape grønn vekst, og vil statsråden ta initiativ til å utarbeide en nasjonal FoU-strategi som bidrar til omstilling til fremtidens lavutslippssamfunn?
 • Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om hvilke grønne investeringer statsministeren mener blir de viktigste å prioritere de nærmeste årene, som skal bidra til effektive klimakutt
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 06.05.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Om hvorvidt Bufetat har anledning til å gi avslag på kommunenes ønske om plassering av mor og barn hos ideell institusjon som har ledig kapasitet, når det er venteliste ved offentlige institusjoner
 • Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart: 13.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om kva statsråden vil gjere for å nå bestandsmålet for bjørn
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2015

  Besvart: 29.04.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

  La meg bare aller først avklare en ting som statsråden ga uttrykk for, at vi hadde tatt til orde for å senke skattene på norsk sokkel. Det har Arbeiderpartiet altså ikke gjort. Men det er ikke det spørsmålet mitt går på. For på fredag kom en stor sak gjennom statsråd til Stortinget, nemlig planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup, et gigantisk industriprosjekt. Olje- og energiministeren har vel brukt ord som «et fantastisk stort» industriprosjekt en rekke ganger om dette. Prosjektet har knyttet til seg betydelige forventninger rent verdimessig for Norge. Det har vært stilt store spørsmål knyttet til de samfunnsmessige virkningene og andelen norsk verdiskapning knyttet til utbygginger på norsk sokkel. Johan Sverdrup, som vi nå har til behandling i Stortinget, er jo ikke noe unntak. Det har jeg stor forståelse for. Nye tall viser at arbeidsledigheten har vokst med hele 56 pst. i Stavanger det siste året, og det skyldes i svært stor grad nedgang i petroleumsindustrien. Så langt har rundt 15 000 jobber forsvunnet i sektoren, og mange er permittert eller lever fortsatt på sluttpakker, og mange går en usikker framtid i møte. Sist uke besøkte jeg Wasco i Mo i Rana. Jeg besøkte Kværner Stord. Begge bedriftene er helt avhengige av kontrakter tildelt gjennom utbyggingen av Johan Sverdrup for å sikre framtiden og basisen for ny kunnskap, ny utvikling og trygge framtidsutsikter for de menneskene som er tilknyttet der. Hvordan kontraktstrategien forløper, og hvordan den foregår, er selvfølgelig av største betydning. Statoil som operatør og partnerne har en suveren inngang til å velge hvordan de vil – skal vi si – avslutte kontraktsforløpet, men det er også en politisk dimensjon i dette. Derfor er mitt spørsmål til olje- og energiministeren: Hvordan vil olje- og energiministeren følge opp den videre prosess knyttet til kontraktene ved Johan Sverdrup, nettopp for å sikre størst mulig andel av verdiskapningen i norske bedrifter?
 • Muntlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2015

  Besvart: 29.04.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

  Om hvorvidt statsråden er overbevist om at klimaendringene vi ser i dag, i all hovedsak er menneskeskapt
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2015

  Besvart: 29.04.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

  Om statsråden, i lys av historien om overskridelsene i Goliat, er komfortabel med hvordan dagens skatteregime gjør at fellesskapet tar en så stor risiko, og også tap, når vi ser hvilke prosjekter som ligger foran oss, spesielt i Barentshavet og Barentshavet sørøst