Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 213)

 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hvorfor man har valgt å gå vekk fra det enstemmige vedtaket om å fremme en forpliktende opptrappingsplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at antall kvalifiserte søkere som blir avvist til høyere utdanning, har økt med 50 pst. siden denne regjeringen overtok, og hvorfor man ikke kan sette disse folkene inn i å få utdanning og kompetanse, sånn at de blir klar for framtidens arbeidsmarked
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om at Stoltenberg-regjeringen initierte den kulturelle nistepakka, spaserstokken, kulturskoletimen og kulturkort for ungdom for å motvirke at sosial ulikhet gjenspeiles i kulturbruk, og hvorvidt samfunnet blir bedre av at regjeringen fjerner dette
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden ser noen prinsipielle utfordringer med en ny konstruksjon i norsk helsesektor, en konsernmodell med såkalt vertikal integrasjon inn i norsk helsevesen, hvor en pasientorganisasjon blir eier av både private sykehus og et helseforsikringsselskap som genererer pasienter til disse
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 23.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorfor det er logisk å avvikle eierskapet i selskaper som gir gode inntekter til fellesskapet, og om disse pengene trengs i oljefondet
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om statsråden kan redegjøre for regjeringa sine tiltak for økt lønnsomhet i næringslivet som er basert på fornybart karbon
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om statsråden fått vurdert hvilke konsekvenser en forsert bygging av fengsler i Norge kunne gitt når det gjelder antall arbeidsplasser her i landet, og hvorfor statsråden mener det er bedre å skape arbeidsplasser i Nederland enn i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvorfor statsråden ikke har sørget for å sikre fellesskapets interesser til marine ressurser
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om at avislesere har måttet se langt etter lørdagsutgavene de abonnerer på etter at Kvikkas overtok levering av lørdagsposten, og hva statsråden kan gjøre for å løse denne situasjonen
 • Spørretimespørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvordan statsråden vil sikre at pensjonsbetingelsene til de ansatte i Mantena ikke blir svekket i forbindelse med jernbanereformen og konkurranseutsettingen som nå pågår
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hva statsråden har gjort for å hindre at arealer i Norge bygges ned bit for bit, med henvisning til at 2/3 av verdens bestander av dyr, fugler, fisker og reptiler være borte innen 2020 hvis ikke utviklingen snur
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor det er viktigere for statsråden at private skal tjene penger på utenlandskabler enn å sikre stabile rammevilkår for norske arbeidsplasser
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor statsråden nå mener at private utenlandskabler og andre forslag om salg av norsk infrastruktur, som overfører profitten til private, er en god løsning for landet vårt og 'velferden i de tusen hjem'
 • Spørretimespørsmål fra Audun Otterstad (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Fremsatt av: Anna Ljunggren (A)

  Besvart: 23.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt statsråden er enig med sin partifelle i at dagens eierstyring og utbyttepolitikk er uforutsigbar, med henvisning til forslag fra Høyres programkomité om å privatisere Statkraft
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden er enig i utkastet til nytt partiprogram fra programkomiteen i Fremskrittspartiet der det foreslås at staten skal selge NSB AS
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om statsråden vil ha færre reguleringer og mer liberalisering på bekostning av fellesskapet, i tråd med de signaler som gis i FrP sitt forslag til nytt partiprogram
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan gjere greie for om folkehelsekonsekvensar i befolkninga er vurdert i konseptvalutreiinga for logistikknutepunkt i Bergensregionen
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor er det så viktig for Høyre og Fremskrittspartiet å privatisere og selge norske vannkraftressurser
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart: 23.11.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan forsikre om at jegere og fiskere også i framtida vil sikres samme tilgang til jakt- og fiskeområder til en overkommelig pris som før salget av Statskogs eiendommer
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2016

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvordan statsråden vil sikre at nye privateide utenlandskabler ikke vil føre til høyere nettleie for norske strømkunder