Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 528)

 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan vise til om det er kommet noen nye frivillige eller ideelle leverandører av attføringstiltak, og eventuelt navngi disse nye ideelle leverandørene som er kommet til
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.2017

  Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren

  Besvart: 10.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden er bekymret for at de stadig økende barnehageprisene kombinert med høy arbeidsledighet øker forskjellene mellom dem som har jobb og ikke
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.2017

  Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren

  Besvart: 10.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva regjeringen har gjort for å følge opp Stortingets vedtak og sikre det høyere utdanningstilbudet på Nordmøre
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor statsråden mener at det er rettferdig at forskjellene mellom folk øker og flere barn vokser opp i fattigdom, mens de 50 rikeste hittil har fått i snitt over 20 millioner kroner hver i skattekutt
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt regjeringen har lagt bort forslaget om å fjerne serveringsloven, med bakgrunn i at mange advarte mot dette da forslaget ble sendt på høring
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.2017

  Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren

  Besvart: 10.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at mer enn hver tiende elev går på privat videregående skole i Hordaland, og hvorvidt ikke statsråden er bekymret for at det vil øke forskjeller, gi ungdom færre valgmuligheter og føre til at færre gjennomfører videregående opplæring
 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Det jobbes med å starte en ny folkehøgskole på Evje. Skolen skal fokusere på å hjelpe ungdom som sliter med overvekt, til livsmestring og endring av livsstil. Det vil også forebygge utenforskap. Etterspørselen etter et slikt tilbud er stort, og det foreligger en rekke helsefaglige anbefalinger av tilbudet. Dette vil hjelpe den enkelte og føre til store besparelser for samfunnet. Skolen har bred politisk støtte lokalt og regionalt. Hvordan kan statsråden bidra til at dette viktige tilbudet på Evje kan komme i gang så raskt som mulig?
 • Muntlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 03.05.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om overskridelser, forsinkelser og arbeidsulykker ved byggingen av Totals Martin Linge-plattform, som ble tildelt Samsung-verftet i Korea, og hvilke tanker statsråden gjør seg om hva som kan gjøres for å unngå denne typen uønsket utvikling ved bygging av prosjekter til norsk sokkel
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 03.05.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om bruken av private aktører i barnevernet, og hvor mye av de pengene statsråden bevilger til statlig barnevern, som ender opp som profitt hos kommersielle eiere
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 03.05.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hva statsråden mener kan og må gjøres for endelig å kunne få bukt med den diskrimineringen i utelivsbransjen som vi vet foregår
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 03.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om korleis statsråden vil sørgja for beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering utan at sjukehusa skal ha kirurgar i vakt
 • Muntlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 03.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva som ligger bak statsrådens valg om å legge ned akuttkirurgien i Odda, og hva som er forskjellen på begrunnelsene i Flekkefjord og i Odda, når statsråden allikevel griper inn og vil beholde dette i Flekkefjord
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 03.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om helseministeren kan garantere at pasientene i vår største helseregion, Helse Sør-Øst, ikke har utenlandske IT-arbeidere som har tilgang til pasientopplysningene deres
 • Spørretimespørsmål fra Lasse Juliussen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om at ny praksis innebærer at kompensasjon etter naturskade først blir aktuelt når en fylkeskommune har opplevd ekstraordinære kostnader på minst 250 kroner pr. innbygger, og hvorvidt statsråden mener at fylkeskommunene til enhver tid må ha en naturskadebuffer
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hvorfor regjeringen fører en politikk som forsterker trenden med økt barnefattigdom, ved blant annet å gi 25 milliarder kroner i skattekutt først og fremst til de rikeste, samtidig som arbeidsløsheten er rekordhøy og man kutter i barnestøtten til de uføre
 • Spørretimespørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2017

  Besvart: 03.05.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om at det, gitt regjeringens politikk de siste fire årene, er grunn til å hevde at de eldre har måttet vike for skattekutt til dem som har mest fra før, og hvorvidt statsråden er fornøyd med svarene hun gir landets eldre
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2017

  Besvart: 03.05.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om kva regjeringa vil gjere for å sikre at den planlagde genbanken i Hardangerfjorden kjem på plass, og at innsamlingsarbeidet kan vidareføras
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2017

  Besvart: 03.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hva som er status for arbeidet med å etablere flere overgangsboliger i forbindelse med tilbakeføring etter soning
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2017

  Besvart: 03.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener han driver god eldrepolitikk når han stadig går på tvers av faglige råd, kommuners innspill og eldres ønsker
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2017

  Besvart: 03.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om i hvilken grad statsråden anser at byområder som Oslo og andre har en god og egnet beredskap når det gjelder tilfluktsrom