Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Vest-Agder (1 - 10 av 10)

 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Til behandling

  Denne uken kunne vi i Trd.by lese om en ung gutt i Trøndelag som ikke får den hjelpen han trenger til å håndtere sine rusutfordringer, fordi det ikke finnes et døgnbasert rusbehandlingstilbud for ungdom i hans nærområde. Vil statsråden sørge for at det opprettes tilbud til ungdom med alvorlige rusutfordringer som ikke passer inn i poliklinisk behandling eller institusjonsplassering etter barnevernloven, uansett hvor i landet de bor?
 • Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Til behandling

  Domstoladministrasjonen anslår at reverseringen av domstolsreformen vil koste mellom 70 og 75 millioner kroner. Samtidig vet vi at flere domstoler har stort behov for nye lokaler eller opprusting av eksisterende bygningsmasse. Hvordan finner statsråden rom til å prioritere store summer til en reversering av domstolsreformen, samtidig som hun vet at domstolene har stort behov for midler til blant annet opprusting av lokalene og digitalisering?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Under pandemien har det blitt utvist fleksibilitet knyttet til underholdskravet i utlendingsforskriften overfor både utenlandske studenter og faglærte arbeidstakere. Vil statsråden sørge for at det utvises fleksibilitet også for selvstendig næringsdrivende som på grunn av pandemien ikke oppfyller kravet til underhold, sett i lys av at pandemien nok vil vedvare?
 • Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan regjeringen jobber for å forebygge vold i nære relasjoner i en tid med pandemi
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan regjeringens satsing på psykiatri, rusomsorg og forebygging gjenspeiles i de foreliggende planene om å flytte psykisk helsevern fra Gaustad til nye Aker, sett i lys av advarsler om at planene for anlegget er uegnet for pasientgruppen
 • Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan justisministeren vil sikre at Grunnloven § 104 følges i den videre prosessen rundt organiseringen av domstolene, slik at barns beste er et grunnleggende hensyn i beslutningene som skal tas, med henvisning til at barns rettssikkerhet ivaretas bedre i større fagmiljøer
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan statsråden vil ivareta ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning som et reelt straffalternativ med rimelig saksbehandlingstid, når regjeringen foreslår å redusere støtten til dette i tilleggsnummeret til statsbudsjettet
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden vil sørge for at norske banker får en likere praksis som sikrer at personer uten avklart identitet får tilgang på grunnleggende banktjenester, herunder digitale banktjenester
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Den nye regjeringen ønsker å reversere domstolsreformen i enkelte rettskretser. Hvorfor ønsker statsråden å prioritere midler til dette fremfor for eksempel fullføring av digitalisering og kompetanseheving i domstolene?
 • Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvorfor regjeringen vil reversere domstolsreformen når både Dommerforeningen og sorenskriverne er mot, og på tross av at reformen styrker folks rettssikkerhet