Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Oslo (1 - 20 av 39)

 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Til behandling

  I valgkampen la Arbeiderpartiet fram en 100-dagersplan med 40 forslag som den nåværende statsministerens parti ville jobbe for at en ny regjering la fram innen 100 dager. 22. januar har Støre-regjeringen sittet i 100 dager. Deler av planen er gjennomført, mens flere punkter bare er fulgt opp i delvis eller liten grad. Det er flere punkter som burde vært gjennomført. Hvordan vil statsministeren sikre den handlekraften som trengs for å oppfylle 100-dagersplanen, og når ser statsministeren for seg at 100-dagersplanen vil være oppfylt?
 • Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Til behandling

  Arbeiderpartiet la fram en 100-dagersplan for en ny regjering, der det ble lovet å fremme forslag om en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. De ville begynne med å "Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22–25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd". Samme forslag ble også presisert i Hurdalsplattformen. De hundre dagene har gått. Kommer regjeringa til å gjøre som lovet?
 • Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som er statsministerens vurdering av situasjonen med økt russisk aggresjon i og på grensa til Ukraina, og muligheten for en reell deeskalering gjennom det diplomatiske arbeidet som pågår
 • Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren vil legge debatten om kraftutbygging i vernede vassdrag død en gang for alle, og her og nå klart og tydelig bekrefte at vernede vassdrag er vernet og skal ikke bygges ut
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvilke beregninger som ligger til grunn for statsministerens påstand fra spørretimen 8. desember om at samarbeidet som binder Europa og Norden sammen i et strømmarked, vil tjene Norge over tid
 • Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Besvart: 05.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden er bekymret for at en forsinkelse i utbygging av havvind på grunn av uenighet innad i regjeringen kan svekke Norges mulighet til å nå sine klimamål
 • Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hva tenker statsråden om mulighetsrommet for å innføre makspris på strøm i perioder med skyhøye strømpriser, i lys av at pristoppene har vært enda høyere etter at Stortinget behandlet regjeringens strømpakke?
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvor stor del av kapasiteten på North Sea Link blir benyttet per dags dato, og hvordan vil økt kapasitet slå ut på strømprisene i Norge?
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om voldsom usikkerhet for utelivsnæring, reiseliv og kulturlivet med de nye koronatiltakene, og om å få penger raskt ut ved å bevilge midler direkte til kommunene via nysalderingen
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om at Stortinget nå må bevilge krisestøtte for å hjelpe folk med strømregningene, og hvorvidt det er utenkelig for Arbeiderpartiet å regulere strømeksporten så vi unngår ytterligere strømprisøkninger og ytterligere tapping av vannmagasinene
 • Spørretimespørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Da budsjettenigheten med Sosialistisk Venstreparti ble klar 29. november, sa statsministeren at "vi mener dette er et budsjett som klart legger opp til å kutte mer [enn Solberg-regjeringens budsjettforslag]". Hos NRK 30. november kan vi derimot lese at klimaforsker Asbjørn Torvanger hos Cicero mener det er umulig å si konkret hvor mange tonn CO2 regjeringens budsjett vil kutte. Også Sosialistisk Venstreparti har innrømmet at dette er vanskelig å regne ut. Kan statsråden svare på hvor mye regjeringens budsjettenighet vil kutte klimagassutslippene med i 2022?
 • Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om planene for utbygging av Oslo universitetssykehus på Gaustad, og hvordan statsråden kan mene at dette er et godt prosjekt som ivaretar forventet befolkningsvekst og muligheten for ytterligere utvidelser
 • Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorvidt regjeringen vil følge Oslo bystyres vedtak hvis bystyret opprettholder sin motstand mot nytt gigantsykehus på Gaustad, sett i lys av regjeringens understreking av at tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over
 • Spørretimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorfor regjeringen uten forvarsel har skrinlagt arbeidet med det globale knutepunktet for helseinnovasjon i Oslo, som skal drives av UNICEF, og som Solberg-regjeringen avsatte budsjettmidler til
 • Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om at smitterverntiltaka forutsetter økt grad av testing, og hva som gjøres for å sette kommunene i stand til å sikre tilgang på gratis tester, både hurtigtester til hjemmebruk og PCR-tester
 • Muntlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om grunnen til at statsråden ikke skal reise til Quatar er at Norge ikke kvalifiserte seg til VM, eller om det er Qatars brutale behandling av gjestearbeidere, manglende pressefrihet og andre menneskerettighetsbrudd som gjør at statsråden mener at det er uaktuelt for norske representanter å reise
 • Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om forsvarsministeren mener at vi har tilstrekkelig med luftvern over hovedstaden, med henvisning til at spenningen i verden øker og det utvikles ny teknologi som muliggjør helt nye luftbårne kapasiteter som hypersoniske missiler og presisjonsstyrte våpen med lang rekkevidde
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om hvorfor statsråden vil kutte i tiltak som StartOff, som ville ha medført økt innovasjon og en mer effektiv offentlig sektor
 • Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om regjeringen og statsråden tenker å ta et nytt initiativ for utbyggingen av livssynsnøytrale seremonirom i fremtiden
 • Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- og havministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om statsråden vil stoppe planarbeidet om å sprenge ut deler av undervannsmuren ved Oscarsborg festning ut fra de negative konsekvensene tiltaket vil gi for livet i fjorden, verneområder, friluftsliv, krigsminner og kulturvern