Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Oppland (1 - 4 av 4)

 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Stormen forrige uke medførte ødeleggelser av store skogområder. Det er så massive ødeleggelser i f.eks. Hedalen i Sør-Aurdal at dersom nye omfattende skader forårsaket av ras, flom og tette avløp skal unngås må storsamfunnet bidra. Dagens forsikringsordning er ikke god nok med tanke på naturskade. Vil statsråden sørge for hjelp til de hardest rammede områdene for å redde trevirket og forebygge andre skader, og vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av forsikringsordningen for skogeiere sett i lys av forrige ukes hendelser?
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om hva som er statsrådens plan for å styrke det psykiske helsetilbudet til studentene på kort og lang sikt
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om bruk av engelsk i høyere utdanning og forskning og hvorvidt statsråden mener at alle internasjonale forskere og undervisere skal kunne flytende norsk og kjenne norsk kultur før de kan forske og undervise ved norske universitet og høyskoler
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hva statsråden legger i at fraværsgrensen skal bli mindre rigid og byråkratisk og mer rettferdig, og hvordan statsråden vil sikre at fraværsgrensen også fremover vil bidra til å senke unødvendig fravær i videregående skole