Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 11 av 11)

 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Besvart: 20.01.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om statsråden kan garantere at staten vil stille opp og dekke alle kostnader som Gjerdrum kommune har både på kort og lengre sikt som følge av raskatastrofen i Ask
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Fremsatt av: Arne Nævra (SV)

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 18.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hva det betyr for kommunenes mulighet for å sikre friluftslivet ved reguleringsplan at planen om å opprettholde den viktigste skiløypa i Oppdal er kjent ugyldig
 • Spørretimespørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  ?Bakgrunnen for kommunereformen var blant annet bedre tjenester og en mer rasjonell drift. I min region ser vi flere eksempler på økte administrasjonskostnader. I Nordre Follo er det bekymring for å havne på ROBEK-listen, og rådmannen skal ha uttalt at "kommunesammenslåingen er årsaken til de økonomiske utfordringene". I Lillestrøm er driftsutgiftene til administrasjonen pr. innbygger økt med 17,2 pst., og i Viken meldes det om at administrasjonskostnadene eser ut. Kan statsråden si noe om utviklingen i administrasjonskostnadene i de sammenslåtte kommunene og nye regionene?
 • Muntlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om det er på tide med eit nytt initiativ frå statsråden om at fylkesmennene skal vektleggja lokaldemokratiet sterkare, med bakgrunn i at lokalpolitikarar i heile landet, frå alle parti, fortel dei at dei framleis opplever at fylkesmannen er for streng
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om at kostnadsrammen viser at det kan komme til å koste opptil 36 mrd. kr å bygge et nytt regjeringskvartal, og hvorfor det er så viktig for Høyre og regjeringen å bygge den løsningen som kan gi oss en kostnad for regjeringskvartalet som kan bli helt uholdbar høy
 • Muntlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor statsråden fortsatt prioriterer kutt i formuesskatten til Norges finanselite, når vi samtidig ser tydelig at kommunene må kutte i velferdstilbud og støtte til frivilligheten
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor regjeringen kutter i pengene til fergefylkene, med bakgrunn i at forslaget til budsjett fra regjeringen satte igang fergeopprør langs kysten igjen, mot skyhøye priser for folk og næringsliv
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om regjeringen vil være helt uvillig til å drøfte en nedskalering av prosjektet med nytt regjeringskvartal ved å bruke eksisterende regjeringsbygninger
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor det er viktig for regjeringen å bygge et regjeringskvartal med løsninger og til en prislapp som verken Oslo eller distriktene ønsker
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor ikke regjeringen vil lytte til Oslo bystyre, som har kommet med sterke advarsler mot størrelsen og kostnadene ved det nye regjeringskvartalet, og mener at det er grunn til å vurdere hensiktsmessigheten av prosjektet på nytt
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om statsråden kan klargjøre hva de samlede sikringstiltakene i 1. byggetrinn av nytt regjeringskvartal koster, hva som er den samlede kostnaden for henholdsvis bygg A og bygg D, og dessuten hva prosjektet med å legge om Ring 1 koster