Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Johansen, Morten Ørsal (1 - 4 av 4)

 • Spørsmål til presidentskapet fra Morten Ørsal Johansen (FrP)

  Spørsmål til presidentskapet

  Datert: 29.04.2013

  Besvart: 21.05.2013 av stortingspresident Dag Terje Andersen

  Om avslaget på FrPs stortingsgruppes anmodning om lovteknisk bistand til et lovforslag, og å sørge for at representantene får nødvendig bistand fra regjeringsapparatet for å kunne utføre sine verv på en adekvat måte
 • Spørretimespørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.03.2011

  Spørsmålet er trukket tilbake

  En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på læreplass etter endt skolegang. Til tross for at det i departementene og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i staten inn færre lærlinger enn i privat sektor. Hva vil statsråden foreta seg for at Justisdepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antallet lærlingplasser enn tilfellet er i dag?
 • Spørretimespørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.01.2011

  Besvart: 19.01.2011 av justisminister Knut Storberget

  Om hvorvidt det er riktig av politiet å henlegge saker der personer fyller bensin på sine biler, for deretter å stikke av fra regningen
 • Spørretimespørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2002

  Fremsatt av: Thore A. Nistad (FrP)

  Besvart: 13.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Om den byråkratiske og meget tungvinte betalingsordningen ved omregistrering av bil hos Statens vegvesen