Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Prestegård, Gunnar (1 - 7 av 7)

 • Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.10.1991

  Spørsmålet er trukket tilbake

  "Har Finansdepartementet noen planer om å gå inn med støtte til Den Norske Hypotekforening, slik at låntakere og innskytere ikke blir skadelidende?" (TRUKKET)
 • Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.1990

  Besvart: 24.10.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

  "Natt til 17. oktober 1990 skjedde det et kjempeutslipp av saltsyre fra Christiania Spigerverk og ut i Akerselva. Dette er en av mange utslipps- ulykker fra Oslo-bedriften de siste årene. Hva vil departementet gjøre for å hindre slike miljøulykker i fram- tiden?"
 • Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.03.1990

  Besvart: 04.04.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

  "Gjennom Narvesen distribueres det pornoblader som inneholder reklame for postordresalg av videofilmer med grov porno og vold, herunder også ulovlige videofilmer. Hva kan og vil samferdselsministeren gjøre for å få Narvesen til å stanse salg av blader med slikt innhold?"
 • Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.02.1990

  Besvart: 14.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

  "Av oppslag i media synes det som om helse- og sosialtilbudet til de eldre i Oslo stadig blir redusert, og situasjonen for mange eldre synes å bli mer og mer uholdbar. Skyldes dette organisering av bydelsstrukturen og fordeling av ressurser i Oslo, eller reduksjon av økomomiske rammeoverføringer fra statlig hold?"
 • Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.1990

  Besvart: 31.01.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

  "Trine Solberg har vært utestengt fra aktiv konkurranse på grunn av mistanke om misbruk av dopingmidler. Nå viser det seg at det ikke er grunn- lag for en slik mistanke. Hva mener justisministeren en kan gjøre for å bedre rettssikkerheten for idrettsutøvere?"
 • Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til kommunalministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.12.1989

  Besvart: 13.12.1989 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

  "Oslo kommune vil antagelig få et underskudd på en milliard i 1989. En del av dette skyldes spesielle hovedstadsproblemer. Vil Regjeringen gjøre noe spesielt i denne situasjonen, og når kan vi forvente den bebudede "storby-meldingen"?"
 • Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.1989

  Besvart: 15.11.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

  "Helsedirektøren har nå tatt til orde for opprustning av moral og holdninger for å møte AIDS-trusselen. Hvordan mener statsråden at undervisningen i kristen etikk i sterkere grad kan brukes til å hjelpe elevene fram til moralske holdninger som også forebygger spredning av HIV-viruset og sykdommen AIDS?"