Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (81 - 100 av 17674)

 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I pressemeldingen fra departementet om klimaavtalen med EU skriver de at regjeringen vil kutte 45 pst. av utslippene innen 2030, men i avtalen med EU er det bare lagt opp til 40 pst. Hva er begrunnelsen for det, og hvorfor er det ikke avklart om kuttene skal gjøres nasjonalt eller om man skal kjøpe utslippskutt i andre land, når fristen for å varsle EU om dette er 31. desember 2019?
 • Muntlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvilken plan statsråden har for å sikre at kommunene lykkes med en «bo hjemme-reform» med vekt på hjemmetjenester, velferdsteknologi og boformer som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger
 • Muntlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om lærermangelen, og hvor bekymret statsråden er for at mange tusen elever vil miste lærere som i dag er godkjent for å undervise i matte, engelsk og norsk, og i stedet få hjelp av ufaglærte vikarer uten ett eneste studiepoeng i de samme fagene
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om hva som er statsråden og regjeringens plan for å løfte sjømatindustrien
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at innføringen av et pensjonstilskudd på 13 pst. har vært en gavepakke til eierne av private barnehager som flere kommersielle har utnyttet, og hvorvidt statsråden planlegger å foreslå konkrete endringer av dagens system
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om at regjeringen tar inntekten fra folk og overlater dem til kommunene og sosialhjelpen, og hvorvidt regjeringen nå vil kompensere kommunene, slik at de har råd til å sørge for at folk har penger til husleie og mat, og ikke må kutte i eldreomsorgen og andre tjenester
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvor lenge regjeringen skal drive på og sette i gang kostnadskrevende, dyre prosesser som folket ikke vil ha, med henvisning til nye runder om kommunesammenslåing
 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor regjeringa sier nei til å komme i gang med tiltak som vil ha så mye å si for å utjevne sosiale forskjeller, slik som skolemat for alle
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2019

  Besvart: 08.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om en undersøkelse som viser at én av fem nordmenn har fedme, og hva statsråden vil gjøre for å bedre behandlingstilbudet til mennesker som har denne vanligste formen for spiseforstyrrelse
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2019

  Besvart: 08.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt statsråden er enig med forskerne som slår fast at hetebølgen under fjorårets sommer var en del av en større tendens, eller om hun er enig med stortingsrepresentant Helgheim for FrP, som omtaler budskapet om klimaendringene som skremselspropaganda
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2019

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 08.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at bosniere som var over 27 år da de kom til Norge i 1993, har andre pensjonsrettigheter enn andre asylsøkere/flyktninger i Norge fordi de fikk opphold på kollektivt grunnlag, ikke på individuelt, og om statsråden vil rette opp i denne urettferdigheten
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hvorfor har Forsvarsdepartementet gått tilbake til å ansette vaskere selv, når resten av Forsvaret må benytte en aktør Forsvarsdepartementet mener ikke tilbyr god nok tjeneste?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Kan statsråden gjere greie for kvifor usikkerheitsramma for oppbygging av maritime patruljefly (MPA) på Evenes vert nytta før arbeidet i det heile tatt er sett i gong, og kan statsråden garantera at usikkerheitsramma ikkje blir overskriden?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Ifølge deponiforskriften skal det ved alternativer til underjordiske deponi for farlig avfall gjøres en såkalt stedsrettet sårbarhetsvurdering. Da vil lokal ekspertisekunnskap være helt avgjørende, noe det finnes mye av i industriområdet Grenland, hvor det vurderes å lokalisere et slikt deponi. Vil statsråden sikre nødvendig lokalkjent og stedsrettet ekspertise og fagkunnskap i sammensetningen av ekspertkommisjonen som er bebudet i saken om minimering og sluttbehandling av farlig avfall?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan ta initiativ til en omklassifisering av rv. 77 i Saltdal fra riksvei til europavei, som er ønsket på begge sider av grensen
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Om kva statsråden vil gjera for å sikra eit levande jordbruk i heile landet og auka sjølvforsyning
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Om hva statsråden tenker om en utvikling der kommersielle eiendomsutviklere legger press på lokale grunneiere for å omregulere områder med matjord til boligformål
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å bedre tilbudet til kvinner som skal få utført selvbestemt abort
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden stiller seg bak den manglende prioriteringen av organisert kriminalitet og kriminelle gjenger i disponeringsskrivet fra Politidirektoratet til politi- og lensmannsetaten
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Om ikke innbyggerne i grisgrendte strøk vil risikere å havne i en digital skygge, med bakgrunn i at Telenor ikke lenger vil reparere brudd på kobbernettet, uten å gi noen garantier om at det vil bli tilgang til internett om så skjer