Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (41 - 60 av 17674)

 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt dagens refusjons- og kontrollsystem for legespesialister må forbedres, og om det bør vurderes et krav til minimumstid for at et møte mellom lege og pasient skal kunne defineres som en konsultasjon med rett til full refusjon
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvem som er ansvarlig for at oppstart av ny fagskoleutdanning er i det blå, med henvisning til at det i 2015 ble bestemt at det skal etableres en fagskole ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er begrunnelsen for at forhandlinger med staten om en byvekstavtale for Tromsø enda ikke er igang, og når man kan forvente en oppstart
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Til behandling

  Om statsråden kan bekrefte at det nå er regjeringens politikk at Buskerudbypakke 2 kan gjennomføres uten bompenger
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sikre en nasjonal satsing på og koordinering av det oppsøkende feltet i kommunene (utekontakter), med henvisning til at det er tidlig innsats i praksis som når ut til unge med hjelpebehov, og til grupper og enkeltpersoner som hjelpeapparatet ellers ikke når
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor mye vi har betalt i norske kroner så langt i kampflyprogrammet, og hvor mye Forsvarsdepartementet estimerer at de resterende betalingene vil komme på, i den valutaen de skal betales i, som i hovedsak vil være amerikanske dollar
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva slags metode Forsvarsdepartementet bruker for å sette valutakurs i kampflyprogrammet, og om det er gjort en vurdering av hvorvidt denne metoden er den som gir best prognose
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke investeringer i Forsvaret som vil måtte vike når en må begynne å bruke av usikkerhetsavsetningen for kampflykjøpet
 • Spørretimespørsmål fra Katrine Boel Gregussen (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Fremsatt av: Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva den prisjusterte usikkerhetsavsetningen på kampflykjøpet er på i dag, og når det ligger an til at Forsvarsdepartementet må bruke denne
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Fremsatt av: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

  Besvart: 15.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om at avgiften på strøm aldri har vært høyere, og hvorfor statsråden mener det har vært riktig å håve inn stadig mer penger fra vanlige folk i avgifter, mens landets rikeste har fått store skattekutt
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om kva regjeringa gjer for å verne barn og unge under 18 år mot helseskadeleg bruk av energidrikk, og kva tiltak statsråden vil setje i verk
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Fremsatt av: Marius Meisfjord Jøsevold (SV)

  Besvart: 15.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan ledelsen ved Nord universitet har fulgt opp fusjonsplattformen mellom Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland, og hvorvidt oppfølgingen er i tråd med de styringssignaler som er gitt i denne saken
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvordan statsråden sikrer at bærekraftig bruk og verdiskaping blir vektet i verneprosessene, med bakgrunn i at lokalpolitikerne i Hordaland opplever at Fylkesmannen ikke veier ulike samfunnsinteresser opp mot verneinteresser
 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan være tydelig på hvilke av signalene regjeringa har sendt, som hun mener styret i Nord universitet nå skal følge opp
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringen i praksis undergraver at faste ansettelser skal være hovedregelen i Norge ved å åpne for mer midlertidighet, og hvorvidt ufrivillig deltid på 5, 20 eller 50 pst. skal være den nye normalarbeidsdagen eller om det trengs krav om at bemanningsselskapene må ansette i hele og faste stillinger
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at kampflyene er i ferd med å bli akkurat den prisbomben som kritikerne har advart mot, og hvorfor Stortinget først nå, i et svar på et skriftlig spørsmål etter en medieavsløring, får beskjed om at sannsynligheten for å nå styringsmålet for kampflyprogrammet nå er lavere enn før
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan statsministeren kan tillate å kutte blodtilførselen til distriktet, med henvisning til at folk ikke vil ha sentralisering, men gode helsetilbud og fødeavdelinger nær der de bor
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan dokumentere at oppsplittingen gir bedre togtilbud til landets pendlere og reisende, og mer igjen for de pengene fellesskapet bevilger
 • Spørretimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om regjeringen vil bidra aktivt til å beholde og etablere nye statlige arbeidsplasser i Hallingdalsregionen, som er Norges viktigste turistregion med enormt utviklingspotensial
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Bygginga av ny E8 til Tromsø er enda ikke i gang, flere år etter lovnaden fra daværende Høyre-leder Erna Solberg i 2013. Til iTromsø 6. mai sier samferdselsministeren at uenighet med Tromsø kommune om trasévalg er årsaken. Flertallet i Tromsø kommunestyre, unntatt Fremskrittspartiet, har imidlertid vedtatt at de ønsker å få bygd veien uavhengig av trasé, så lenge standarden ikke senkes. Når vedtaket i Tromsø er så tydelig, hva er grunnen til at reguleringsplanen for ny E8 ikke er oversendt Tromsø kommune for endelig behandling?