Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Lokalforvaltning - Kommunenes økonomi (1 - 6 av 6)

 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 24.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om tilliten frå Kommune-Noreg når det gjeld å delta i prosjekt blir mindre, med bakgrunn i at at både den avgåtte og sittande regjeringa ynskjer å endre spelereglane for prøveprosjekt mellom stat og kommunene med kort varsel
 • Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorfor statsråden ikke vil lytte til egne ordførere og videreføre forsøksprosjektet med statlig finansiert eldreomsorg
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvorfor regjeringen ikke prioriterer å presentere konkrete løsninger knyttet til forventet høy befolkningsvekst i 20 pst. av norske kommuner, en utvikling som kan føre med seg store utfordringer
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om at statsråden i sammenheng med en lokal reguleringssak i Bergen der Arbeiderpartiets syn ser ut til å være i mindretall i bystyret, har kommet med et utsagn om statlig tilskudd som kan påvirke den lokale prosessen
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil gripe inn i Senterparti- og Arbeidarparti-styrte Ålesund, slik at dei eldre ikkje vert nedprioriterte til fordel for ikkje lovpålagde tenester
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden ønsker at regjeringen skal fremstå som en upålitelig avtalepartner, eller om man vil sørge for å korrigere Solberg-regjeringens budsjettforslag som kutter i rammer for inngåtte avtaler om statlig finansiert eldreomsorg i kommunene