Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdsel - Kommunikasjonsteknologi (1 - 10 av 10)

 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Fremsatt av: Astrid Margrethe Hilde (A)

  Besvart: 20.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan posisjonsdata fra våre mobiler selges videre til såkalte dataforhandlere, og hvilke konkrete initiativ statsråden har tatt overfor justis- og beredskapsministeren og distrikts- og digitaliseringsministeren for å styrke forbrukernes personvern
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hvordan statsråden, i den varsla stortingsmeldinga om datadrevet innovasjon, vil ta opp at posisjonsdata fra våre mobiler selges til såkalte dataforhandlere uten at vi vet om det, og om det er aktuelt å gi incentiver til selskaper som fremmer personvernvennlige løsninger
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 20.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om at posisjonsdata blir selde i stor skala, og kva statsråden har aktivt gjort for å følgje opp og handheve personvernregelverket, og å styrke personvernet vårt i møte med ein industri som vil profittere på våre personopplysningar og vårt privatliv
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om kva plan statsråden har for å sikre mobiltelefondekning og ladestasjonar for elbilar i heile landet
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at alle i Norge får tilgang til et effektivt og stabilt bredbånd, som vil sikre bosetting i hele landet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om regjeringen vil ta initiativ til å sikre fullt statlig eierskap av den samfunnskritiske infrastrukturen som Telenor nå skiller ut i et eget selskap
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor ikke statsråden vil etablere et helhetlig og oppdatert kunnskapsgrunnlag om behovet for personer med IKT-sikkerhetskompetanse
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om at EU, i forhandlinger om et globalt juridisk rammeverk for elektronisk handel, har lagt frem forslag som vil legge til rette for fri flyt av data, og hvilke konsekvenser avtalen vil kunne få for norsk suverenitet knyttet til åpenhet, personvern, sikkerhet, industriutvikling og skatte- og avgiftslegging av multinasjonale teknologiselskap
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om når utanriksministeren vil informere Stortinget om status i forhandlingane om eit globalt regelverk for elektronisk handel, og om Noreg vil offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å oppnå forenkling for nærings- og foreningsliv gjennom digitalisering, og hvordan Brønnøysundregistrenes mulighet til å ta en offensiv rolle i dette arbeidet vil være med forslaget til driftsbudsjett for 2020