Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helsevesen - Svangerskap (1 - 20 av 32)

 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å få et klart svar fra statsråden på om fødeavdelingen i Kristiansund vil bli nedlagt om ett år, to år, eller om den vil leve videre helt fram til et nytt sykehus står klart, som er det klare kravet fra dem som engasjerer seg for fødetilbudet på Nordmøre
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden planlegger å sette inn for å styrke grunnbemanningen i fødsels- og barselomsorgen nå før sommersesongen begynner for fullt
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan statsministeren kan tillate å kutte blodtilførselen til distriktet, med henvisning til at folk ikke vil ha sentralisering, men gode helsetilbud og fødeavdelinger nær der de bor
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan la Helgelandssykehuset utrede en sykehusstruktur som vil gi fødende kvinner lengre vei til et fødetilbud
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å bedre tilbudet til kvinner som skal få utført selvbestemt abort
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om at det har blitt en trend internasjonalt å angripe kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og hva statsråden mener om endringene og den reduserte støtten til organisasjoner som driver med abortveiledning
 • Spørretimespørsmål fra Hans Inge Myrvold (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Fremsatt av: Kjersti Toppe (Sp)

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden forsvarar Helse Møre og Romsdal sitt vedtak om å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund, og om han meiner at fødande på Smøla, som vil få tre timars reiseveg til fødetilbod, overdriv avstandsulempene
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om nedlegging av fødeavdelinga i Kristiansund er regjeringas politikk, og viss ikkje, om statsråden snarast vil komme på banen og gjera om vedtaket frå føretaksstyret
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor forutsetningene for en samling av sykehustilbudene i Nordmøre og Romsdal er i ferd med å brytes, med henvisning til at direktøren i Helse Møre og Romsdal har anbefalt å fremskynde sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at en nemnd er bedre egnet til å ta valget enn kvinnen selv, og hva som skiller begrunnelsen for nemndbehandling av fosterreduksjon fra å begrunne innskrenkinger i selvbestemmelsen for andre typer abort
 • Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt regjeringen er komfortabel med at de nye abortrestriksjonene man vil innføre i Norge, vil bli tolket som en politisk støtte til kampen mot kvinners selvbestemmelse om abort i de landene der det nå vokser fram abortmotstand
 • Spørretimespørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva som er statsrådens svar til de fødende kvinnene som får stor avstand til nærmeste sykehus, og som ikke får en-til-en-behandling
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen vil lovfeste et prinsipp om at klarer man ett barn, så klarer man to, med henvisning til at statsråden la fram på høring et lovforslag om å stramme inn retten til selvbestemmelse i abortloven, som går ut på at alle forespørsler om fosterreduksjon skal behandles i abortnemnd
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorvidt likestillingsministeren er enig med sin statsminister i at kvinners abortrettigheter er egnet til å forhandles om for å beholde regjeringsmakt, med henvisning til at det har vært rungende stillhet i den viktige likestillingsdebatten som har gått i Norge denne høsten
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om den aktuelle lovendringen i abortloven, og om en kvinne vil få innvilget abort etter tolvte uke dersom det ikke er noe i hennes livssituasjon som tilsier at hun ikke kan ta vare på et alvorlig sykt barn
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren har tatt opp abortspørsmålet med utenriksministeren i Polen, Malta, Nicaragua eller andre land som har forbudt abort
 • Spørretimespørsmål fra Espen Barth Eide (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilket signal utenriksministeren mener det sender til land som USA, Polen og Brasil at norske regjeringsmedlemmer åpner for innstramming av abortloven
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden vil stramme inn muligheten til abort, når teksten i abortloven er helt nøytral, abortraten er lav og andelen som går til nemnd, er lav
 • Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at en nemnd av fremmede mennesker er bedre rustet til å beslutte en kvinnes skjebne enn henne selv og en medisinsk vurdering, og i hvilke tilfeller statsråden mener nemndens syn kan overstyre kvinnens ønske og/eller den medisinske vurderingen
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig i at tidlig ultralyd kan bidra til å redusere lidelse og død ved at man kan oppdage og kurere tvillingtransfusjonssyndrom, som rammer over 40 tvillingpar årlig