Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helsevesen - Helsepersonell (1 - 20 av 20)

 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om kva regjeringa gjer for å hindra at finansieringsordninga til legar fører til overbehandling og feilbehandling, og kva regjeringa vil gjera for å bøta på den manglande kontrollen med pengebruken
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden planlegger å sette inn for å styrke grunnbemanningen i fødsels- og barselomsorgen nå før sommersesongen begynner for fullt
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt dagens refusjons- og kontrollsystem for legespesialister må forbedres, og om det bør vurderes et krav til minimumstid for at et møte mellom lege og pasient skal kunne defineres som en konsultasjon med rett til full refusjon
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan statsministeren kan tillate å kutte blodtilførselen til distriktet, med henvisning til at folk ikke vil ha sentralisering, men gode helsetilbud og fødeavdelinger nær der de bor
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sørge for at de lokale sykehusene skal kunne rekruttere kvalifisert helsepersonell, når Nord universitet truer med å legge ned sykepleierutdanningen i Namsos og flere studiesteder
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke funksjoner statsråden mener er overflødige ved Oslo universitetssykehus, som gjør at man vil trenge 500-600 færre ansatte hvis Ullevål legges ned
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har gjort for å sikre at de regionale helseforetakene jobber for å bekjempe seksuell trakassering på arbeidsplassen
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva regjeringen gjør for at arbeidet i helse- og omsorgssektoren blir organisert for flere hele og faste stillinger, gjennom blant annet økt bemanning
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden gjør for å bedre arbeidssituasjonen for ambulansearbeiderne, som over hele landet utsettes for alvorlig smitte, vold og trusler uten at risikoen de stadig tar, er vurdert
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva som er regjeringens planer for den medisinske krigsberedskapen, med henvisning til uttalelse om at så lenge oppdraget ikke er godt nok opplyst fra sentrale myndigheter, er det heller ikke mulig å lage konkrete planer
 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan sykehusene, omsorgsboligene og legekontorene våre skal få nok kvalifiserte fagfolk, i tråd med flere eldre og økte behov, hvis regjeringa ikke vil utdanne flere
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus, med bakgrunn i bemanningsproblemene og risikoen i akuttmottak, og at fylkeslegen i Hordaland har anbefalt politietterforskning etter et dødsfall i akuttmottaket
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva statsråden synes om at det er så store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår innen helse og omsorg mellom folk som gjør den samme jobben, men som har ulik arbeidsgiver, henholdsvis kommersiell og offentlig
 • Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt modellen til Aleris gir den trygghet for kvalitet og kontinuitet som pasienter, barn og pårørende trenger, med henvisning til at Aleris bemanner omsorgsinstitusjoner med innleide sjølstendig næringsdrivende istedenfor egne fast ansatte
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart på vegne av: Helseministeren

  Besvart: 16.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil gripe inn og stanse situasjonen i Helse Møre og Romsdal, som skal kutte 200 årsverk som strakstiltak for å få råd til å byggje nytt sjukehus, med bakgrunn i at det ikkje er tvil om at kuttforslaga går ut over viktige pasienttilbod
 • Muntlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen har en plan for å løse den enorme utfordringen som hele landet står overfor, for å øke andelen heltidsansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt Solberg er enig i at NHO ville vært ansvarlig for å sette pasientenes liv og helse i fare ved å stenge helsepersonellet ute gjennom lockout, og om denne typen lovbrudd kan hindres på en annen måte enn gjennom tvungen lønnsnemnd
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 07.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å ta initiativ til at ordningen der diagnosen psykisk utviklingshemming gir mer penger til kommunene, endres, slik at statlige tilskudd gis med utgangspunkt i behov, ikke i diagnoser
 • Spørretimespørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden er fornøyd med situasjonen og mener at bevilgningene til profesjonsutdanningene er tilfredsstillende, med bakgrunn i ledige sykepleierstillinger og lærerstillinger som er besatt av ufaglærte, og hva statsråden tenker å gjøre for å komme ut av uføret
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre uavhengige sakkyndige i forsikringssaker, med bakgrunn i at rådgivende leger i forsikringsselskap overprøver erklæringer fra andre leger og spesialister