Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helsevesen - Helseinstitusjoner (1 - 1 av 1)

  • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

    Spørretimespørsmål

    Datert: 14.11.2018

    Besvart: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

    Om statsråden vil foreslå endringer i lov så Stangehjelpa kan bestå og arbeidsmåten spres, med bakgrunn i at Fylkesmannen i Hedmark mener Stangehjelpa ikke sikrer forsvarlig helsehjelp