Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Helsevesen - Psykisk helse (1 - 9 av 9)

 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sikre en nasjonal satsing på og koordinering av det oppsøkende feltet i kommunene (utekontakter), med henvisning til at det er tidlig innsats i praksis som når ut til unge med hjelpebehov, og til grupper og enkeltpersoner som hjelpeapparatet ellers ikke når
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart på vegne av: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden gjør for å ivareta studentenes psykiske helse, som Norsk studentorganisasjon savner tiltak rundt
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.12.2018

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 09.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om regjeringen vil ta grep for å redusere det samlede omfanget av prøver og tester, med bakgrunn i en undersøkelse som viser at sju av ti spurte elever opplever skolearbeid som stressende
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om at Tilsynsrapporten etter hendelsen der en 15 åring begikk knivdrap, avdekker at jenta hadde blitt plassert i et kommersielt barnevernstiltak som brøt flere lover, og hvorvidt det er rimelig at selskapet betaler tilbake den delen av overskuddet som skyldes ulovlig drift, utilstrekkelig bemanning og manglende kvalitet på tilbudet
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Fremsatt av: Maria Aasen-Svensrud (A)

  Besvart: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden skal sikre at Justis- og beredskapsdepartementets satsinger blir ivaretatt gjennom et bredt faglig sammensatt kunnskapsmiljø i en fremtidig organisering av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan gjere greie for kva regjeringa gjer for å styrke kapasiteten i allmennpsykiatrien, med bakgrunn i at talet på korridorpasientar aldri har vore høgare i Helse Bergen
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil foreslå endringer i lov så Stangehjelpa kan bestå og arbeidsmåten spres, med bakgrunn i at Fylkesmannen i Hedmark mener Stangehjelpa ikke sikrer forsvarlig helsehjelp
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om endring i Sykehuset Innlandets behandlingstilbud, med prioritering av psykisk helse og rusfeltet, hvor godt konsekvensene er utredet og hvordan tjenestene skal være mer utadrettede og lett tilgjengelige med samarbeid på kommunale arenaer