Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvar - Forsvarsmateriell (1 - 8 av 8)

 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor mye vi har betalt i norske kroner så langt i kampflyprogrammet, og hvor mye Forsvarsdepartementet estimerer at de resterende betalingene vil komme på, i den valutaen de skal betales i, som i hovedsak vil være amerikanske dollar
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva slags metode Forsvarsdepartementet bruker for å sette valutakurs i kampflyprogrammet, og om det er gjort en vurdering av hvorvidt denne metoden er den som gir best prognose
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke investeringer i Forsvaret som vil måtte vike når en må begynne å bruke av usikkerhetsavsetningen for kampflykjøpet
 • Spørretimespørsmål fra Katrine Boel Gregussen (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Fremsatt av: Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva den prisjusterte usikkerhetsavsetningen på kampflykjøpet er på i dag, og når det ligger an til at Forsvarsdepartementet må bruke denne
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at kampflyene er i ferd med å bli akkurat den prisbomben som kritikerne har advart mot, og hvorfor Stortinget først nå, i et svar på et skriftlig spørsmål etter en medieavsløring, får beskjed om at sannsynligheten for å nå styringsmålet for kampflyprogrammet nå er lavere enn før
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden sørget for at norske leverandører ble vurdert i Forsvarets anskaffelse av droner til 152 mill. kroner, og hvorfor det ikke ble framforhandlet gjenkjøpsavtaler for norsk industri i kontrakten inngått med den amerikanske leverandøren
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at seks av ni militære helikopter skal flyttast til Rygge, og kva dei sivile helikoptera er meint å gjere av militære oppgåver, og om det er utarbeidd eit operativt konsept for bruk av dei sivile helikoptera i militære operasjonar
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt alternativ kapasitet er på plass på Bardufoss i form av nye kystvakt- og redningshelikoptre