Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvar (1 - 17 av 17)

 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor mye vi har betalt i norske kroner så langt i kampflyprogrammet, og hvor mye Forsvarsdepartementet estimerer at de resterende betalingene vil komme på, i den valutaen de skal betales i, som i hovedsak vil være amerikanske dollar
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva slags metode Forsvarsdepartementet bruker for å sette valutakurs i kampflyprogrammet, og om det er gjort en vurdering av hvorvidt denne metoden er den som gir best prognose
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke investeringer i Forsvaret som vil måtte vike når en må begynne å bruke av usikkerhetsavsetningen for kampflykjøpet
 • Spørretimespørsmål fra Katrine Boel Gregussen (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Fremsatt av: Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva den prisjusterte usikkerhetsavsetningen på kampflykjøpet er på i dag, og når det ligger an til at Forsvarsdepartementet må bruke denne
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at kampflyene er i ferd med å bli akkurat den prisbomben som kritikerne har advart mot, og hvorfor Stortinget først nå, i et svar på et skriftlig spørsmål etter en medieavsløring, får beskjed om at sannsynligheten for å nå styringsmålet for kampflyprogrammet nå er lavere enn før
 • Muntlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at regjeringen har gjennomført en konkurranseutsetting av alt renholdet i Forsvarets egne bygg, og hvorvidt statsråden som ansvarlig for dette er fornøyd med resultatet av privatiseringen, og overfor Stortinget kan redegjøre for den reelle gevinsten som dette har skapt
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan garantere at det ikkje vert ytterlegare auka kostnader i samband med etablering av MPA, maritime patruljefly, på Evenes
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om beredskapen i Nord-Norge, med henvisning til flytting av Bell-helikoptrene og at Orion-flyene i helgen ikke hadde kapasitet på grunn av politiske vedtak
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvordan statsråden vil sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden sørget for at norske leverandører ble vurdert i Forsvarets anskaffelse av droner til 152 mill. kroner, og hvorfor det ikke ble framforhandlet gjenkjøpsavtaler for norsk industri i kontrakten inngått med den amerikanske leverandøren
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva som er regjeringens planer for den medisinske krigsberedskapen, med henvisning til uttalelse om at så lenge oppdraget ikke er godt nok opplyst fra sentrale myndigheter, er det heller ikke mulig å lage konkrete planer
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at seks av ni militære helikopter skal flyttast til Rygge, og kva dei sivile helikoptera er meint å gjere av militære oppgåver, og om det er utarbeidd eit operativt konsept for bruk av dei sivile helikoptera i militære operasjonar
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt alternativ kapasitet er på plass på Bardufoss i form av nye kystvakt- og redningshelikoptre
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan regjeringen sikrer tilstrekkelig beredskap i våre norske havområder i nord, og hvilke fartøy og helikopter som var tilgjengelige i områdene rundt Svalbard i julehøytiden, sammenlignet med resten av året
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt statsråden mener det er galt av pressen å publisere artikler om årsaken til at fregatten havarerte, før havarikommisjonens rapport foreligger
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren er enig i virkelighetsbeskrivelsen Riksrevisjonen gir i en rapport, som konkluderer med at Heimevernet ikke har kapasitet til å beskytte de objektene de skal, både sivile og militære
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren mener at hun har levert et godt og grundig grunnlag for en bred debatt om atomvåpenforbudet, med bakgrunn i at utredningen av Norges forhold til atomvåpenforbudet som FN har tatt initiativ til, er ti sider lang, overfladisk og ensidig