Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Trygder (1 - 19 av 19)

 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om Stortingets vedtak om å sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone, hva som er mandatet til utvalget, og hvem som sitter det
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt dagens refusjons- og kontrollsystem for legespesialister må forbedres, og om det bør vurderes et krav til minimumstid for at et møte mellom lege og pasient skal kunne defineres som en konsultasjon med rett til full refusjon
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.2019

  Besvart: 15.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at personer som har fått utbetalt for mye penger fra Nav må tilbakebetale bruttobeløpet med kort forfall, selv om mottakeren bare har fått utbetalt nettobeløpet, og hvorvidt statsråden mener at dette er en hensiktsmessig måte å rette opp i feil
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at innføringen av et pensjonstilskudd på 13 pst. har vært en gavepakke til eierne av private barnehager som flere kommersielle har utnyttet, og hvorvidt statsråden planlegger å foreslå konkrete endringer av dagens system
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om at regjeringen tar inntekten fra folk og overlater dem til kommunene og sosialhjelpen, og hvorvidt regjeringen nå vil kompensere kommunene, slik at de har råd til å sørge for at folk har penger til husleie og mat, og ikke må kutte i eldreomsorgen og andre tjenester
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2019

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 08.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at bosniere som var over 27 år da de kom til Norge i 1993, har andre pensjonsrettigheter enn andre asylsøkere/flyktninger i Norge fordi de fikk opphold på kollektivt grunnlag, ikke på individuelt, og om statsråden vil rette opp i denne urettferdigheten
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt det er riktig at pasientenes bostatus skal være avgjørende for om de får treningshjelpemidler i henhold til folketrygdloven
 • Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan statsråden forklarer den sterke veksten i antall sosialhjelpstilfeller og det høye antallet personer som ikke har annen inntekt enn sosialhjelp å leve av
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt statsråden, i lys av sin bekymring knyttet til sosialhjelpen, nå vil revurdere sine egne innstramminger i arbeidsavklaringspengene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kva regjeringa vil gjere for å sikre fleire VTA-plassar også på Vestlandet, og om statsråden vil vurdere tildelingskriteria for VTA-plassar
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan legge fram en oversikt som viser hvor mange som vil stå i kø på kommunenivå etter at antallet VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) ble økt med 700 for 2019, samt redegjøre for hvilken plan regjeringa har for å kutte køene
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor ikke regjeringen vil gi kvinner med innvandrerbakgrunn rett til tilbud som Jobbsjansen, med henvisning til at de har ekskludert kvinner som trenger sosialhjelp fra et tiltak for de som står lengst unna arbeidslivet
 • Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 06.02.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren fortsatt mener at regjeringas kutt i arbeidsavklaringspenger var en god idé, når hun ser konsekvensene dette har fått for syke mennesker, som antakelig hadde det vanskelig nok fra før
 • Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke statsråden ønsker å se på hvilke muligheter som finnes til å omprioritere innenfor dagens pensjonssystem, med bakgrunn i pensjonistenes frustrasjon over at de år etter år taper kjøpekraft, og Pensjonistforbundets ønske om å skjerme dem med de laveste pensjonene
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at vi trenger en pensjonspolitikk som er for de mange, ikke for de få, og hvorvidt arbeidsministeren synes det er rettferdig at bare tre av ti i privat sektor har pensjon fra første krone i dag
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringa vil fremja ei sak for Stortinget om å styrkja omsorgsstønadsordninga, slik at ho fungerer i tråd med intensjonen, og fremja ei sak om kva innhaldet vil vera i den strategien som no skal verta utarbeidd
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om når forslaget om å oppheve tidsbegrensningen for pleiepengeordningen kommer, med henvisning til at foreldre med kritisk syke barn ikke tør å ta ut nødvendig permisjon, fordi de er redde for å bruke opp kvoten sin
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan det henger sammen at regjeringen i sin politiske plattform sier at den vil videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene, samtidig som at støtten til tannbehandling kuttes for femte år på rad
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om når statsministeren skal innrømme at mange av hennes såkalte satsinger på helse og velferd i virkeligheten er langt mindre, og at en del av prisen for skattekutt til de få er velferdskutt for de mange