Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsliv (41 - 55 av 55)

 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden vil iverksette mot legemiddelmangelen, og om han kan garantere at liv og helse ikke kommer i fare som følge av manglende tilgang på medisiner
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden vil ta initiativ til å senke avgiften på ikke-alkoholholdige drikkevarer, med bakgrunn i at arbeidsplasser og store investeringer i norsk bryggerinæring har gått tapt, og at gigantsentre langs svenskegrensa har rekordomsetning
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig med Rådet for legeetikk og vil foreta seg noe knyttet til at Melin-konsernet både eier og har kontroll over betalingsløsninger, inkassokrav og pasientkommunikasjon ved landets legekontor
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at det planlegges sjødeponi i norske fjorder i forbindelse med gruveutbygging, og hvordan det går med ikke å gi seg, med henvisning til det Venstres leder mente var en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Fremsatt av: Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)

  Besvart: 21.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden mener at manglende leveringsplikt for internett sikrer hele landet mulighet til å delta i digitaliseringen med gode og rimelige teletjenester, med bakgrunn i atTelenor flere steder i landet kutter internettilgang via eksisterende kabel
 • Muntlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om Stortingets behandling av produksjons- og utviklingsplan for Johan Castberg, der et bredt flertall understreket behovet for og kravet om lokale ringvirkninger, og hva som er statsrådens syn på oljebudet og hvordan man skal få til dette
 • Muntlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt det er rettferdig at innbyggerne i distriktet må betale mer i nettleie enn innbyggerne i de største byene, og at gapet mellom dem som betaler mest, og dem som betaler minst, er så stort
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorfor det er viktigere å få bygd ut NorthConnect enn å ta en pust i bakken, lytte til faginstansen og stille konsesjonsbehandlingen i bero, inntil man har høstet erfaringer og gjort grundige analyser av allerede eksisterende kapasitet
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt vern av området Ursvatnet i Brønnøy kommune er til det beste for Nordland, med henvisning til at det vil blokkere en planlagt utvidelse av kalkutvinningsvirksomheten i området, som på en bærekraftig måte gir næringsutvikling og verdiskaping
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at Stortinget ba regjeringen om å etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper og et register over reelle rettighetshavere for å sikre åpenhet, og hvordan statsråden mener at vi er en foregangsnasjon innenfor åpenhet dersom vi legger terskelen på 25 pst. eierandel
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Fremsatt av: Martha Tærud (SP)

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at avgiftene i Norge har økt kraftig siden 2013, samtidig som vi ser en eksplosjonsartet økning i subsidiert utenlandsk netthandel, og hvorvidt dette er en ønsket utvikling
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hva som er grunnen til at man skal gå inn i et nytt år med uro i norsk næringsmiddelindustri, at man ønsker å hjelpe svensk handelsnæring og ikke norsk, og hvorfor det er rett at 700 sjøfolk på Color Line nå skal miste jobben sin
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvordan redusering av midler til regional utvikling rimer med regionreformen og det vedtatte målet om å sette de nye fylkene i stand til å styrke samfunnsutviklingen
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 10.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen vil vurdere en ny vitenskapelig gjennomgang for å fjerne tvil om habilitet og troverdighet omkring kostholdsrådene for sjømat
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hvilke tiltak statsråden vil fremme for å styrke sjølforsyningsgraden, med bakgrunn i årets tørke og at samla import av matkorn og fôrkorn øker