Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Trossamfunn (1 - 4 av 4)

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan regjeringen arbeider med den videre oppfølgingen av vedtaket om å utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 22.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva regjeringen har gjort for å følge opp vedtaket om at man skal gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte, og hva man vil gjøre framover
 • Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om å ivareta Den norske kirke som en folkekirke for alle, og hvorvidt statsråden synes det er greit at Kirken må kutte i f.eks. prestestillinger, med det budsjettet regjeringen nå har lagt fram
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om at middelalderkirkene i stein er de kirkebyggene det står dårligst til med, og hvorfor det er sånn at en ikke prioriterer det viktigste, de historisk sett mest sårbare byggene i landet vårt, og lar dem forfalle