Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:536 (2021-2022)
Innlevert: 30.11.2021
Sendt: 01.12.2021
Besvart: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mari Holm Lønseth (H)

Spørsmål

Mari Holm Lønseth (H): Proposisjonen var ventet til Stortinget høsten 2021.
Hva er grunnen til at denne proposisjonen ikke er fremmet og når kan den ventes?

Begrunnelse

Regjeringen Solberg sendte på høring et forslag til endringer i utlendingsloven og utledningsforskriften om visitasjon og undersøkelse av asylsøkere ved registrering mv. Regjeringen Solberg varslet at forslaget skulle fremmes for Stortinget høsten 2021. Regjeringen Støre har ikke nevnte lovforslag i sin plan for bebudede saker i 2021. Forslaget er viktig for å sikre politiet verktøy for å kunne avklare asylsøkerens identitet, reiserute mv.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Representanten Mari Holm Lønseth etterspør her oppfølgingen av en sak som gjelder tydelige regler for gjennomføring av visitasjon og undersøkelse ved asylregistreringen.

Det er et krevende arbeid å utforme tilstrekkelig tydelige, men samtidig fleksible regler, om de ulike tiltak som er aktuelle. Det var Regjeringen Solberg som hadde meldt proposisjonen til Stortinget, og når den ikke ble fremlagt før regjeringen gikk av i oktober 2021, er det dermed overlatt til den sittende regjeringen å ferdigstille et eventuelt lovforslag. Saken er til vurdering i departementet.