Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:535 (2021-2022)
Innlevert: 30.11.2021
Sendt: 01.12.2021
Besvart: 10.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Kan statsråden fremskaffe en oversikt over hvilke skatter og avgifter som endres fra 2021 til 2022, hva endringene beløper seg til, samt virkningstabeller på ulike inntektsnivå?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]