Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:528 (2021-2022)
Innlevert: 29.11.2021
Sendt: 30.11.2021
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 06.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Spørsmål

Mathilde Tybring-Gjedde (H): Vil klima- og miljøministeren avklare, eventuelt endre, definisjonen av «fossilfrie biler» og «nullutslippsbiler» slik at flertallet på Stortinget ikke ender opp med å svekke målsetningen for nullutslippsbiler i 2025?

Begrunnelse

Stortinget har flere ganger slått fast følgende mål: “I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.”
I den nye regjeringsplattformen står det imidlertid: “Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.”
I tilleggsproposisjonen gjentas målsetningen om at “100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025.”
Klimaplanen definerer nullutslippsbegrepet som følger: «Med nullutslipp menes bruk av en teknologi eller -løsning som ikke har direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk.» «Fossilfrie biler» innebærer imidlertid også biler som bruker biodrivstoff, som ikke er en nullutslippskilde. Det er derfor en vesentlig forskjell mellom de to begrepene, og dermed også målsetningen som ligger til grunn for 2025.
Dersom dette ikke er en ønsket endring i målsetning fra regjeringens side, er begrepet «fossilfrie» egnet til å spre forvirring om hva slags nasjonale mål som ligger til grunn.
Siden dette er definisjoner som fremgår av Klimaplanen, bør klima- og miljøministeren avklare om regjeringen legger nye definisjoner til grunn, eller om det er en bevisst endring av målsetningen for 2025.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Etter dialog med klima- og miljøministeren, så er dette spørsmålet overført til meg. Jeg vil starte med å konstatere at regjeringen ikke vil svekke Stortingets målsetninger for nullutslippsbiler i 2025 og at regjeringens skal følge opp måltallene for nybilsalget fra Nasjonal transportplan (2018-2029 og 2022-2033).

I oktober fikk jeg spørsmål nr. 64 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken med mye av samme innhold. Som jeg svarte da så mener jeg at måltallene for nybilsalget fra Nasjonal transportplan er i tråd med Hurdalsplattformen.

Det er mange begreper på dette området, lavutslipp, nullutslipp, fossilfritt og klimanøytralt. Jeg er enig i at når vi snakker om fossilfrie løsninger, så inkluderer det biodrivstoff. I dette tilfellet, når vi snakker om fossilfrie personbiler, så mener jeg at det ikke inkluderer diesel- og bensinbiler som kan bruke biodrivstoff, men kun elbiler og hydrogenbiler. Økt salg av konvensjonelle bensin- og dieselbiler er ikke et mål, og bruken av biodrivstoff bør vi påvirke gjennom omsetningskravet. Jeg vil også påpeke at regjeringen vil bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.

Dette er knyttet til alle kjøretøygrupper.