Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:464 (2021-2022)
Innlevert: 24.11.2021
Sendt: 25.11.2021
Besvart: 06.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): Det er viktig for helsetilbudet til folk i Innlandet at nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua etableres.
Kan helseministeren garantere at fremdriften i saken opprettholdes som vedtatt og stadfestet av tidligere helseminister?

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Regjeringen legger til grunn at pasientene i Norge skal ha et offentlig helsetilbud i verdensklasse, uavhengig av adresse og lommebok. Dette gjelder selvsagt også for befolkningen i Innlandet og regjeringen er opptatt av at arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet har god framdrift.

Det er Helse Sør-Øst som er byggherre og ansvarlig for planlegging og framdrift i sine egne byggeprosjekter. De har nå satt i gang konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet. I arbeidet med konseptfasen skal løsninger utarbeides og konkretiseres, og gi et grunnlag for å søke om statlige lånerammer. Helse Sør-Øst opplyser at de planlegger for en fremdrift for å kunne sende en lånesøknad inn mot statsbudsjettet for 2024.

Sykehusbyggprosjekter følger Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. I henhold til veilederen skal det i konseptfasen gjøres alternativvurderinger. I konseptfasen legges en sykehusstruktur med Mjøssykehus, stort akuttsykehus i Lillehammer og elektivt sykehus i Elverum til grunn. Samtidig skal det som en del av konseptfasen utredes et nullpluss-alternativ. I tråd med Hurdalsplattformen skal null-pluss-alternativet utredes fullt ut.

I alle alternativer skal det være akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold og styrket med mer elektiv kirurgi, lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland, samt distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.